Jobb som lærer i Tromsø kommune

Hvert år trenger vi over hundre lærere til skolene i Tromsø. Lærere i Tromsøskolen lønnes etter hovedtariffavtalen og Tromsø kommunes lokale lønnstariff. Som nyutdannet får du 60 minutter nedsatt leseplikt i uka det første året.

Lærere i Tromsø får

Lærere i Tromsøskolen lønnes etter hovedtariffavtalen og Tromsø kommunes lokale lønnstariff.

Som nyutdannet får du 60 minutter nedsatt leseplikt i uka det første året.

Lærere i Tromsøskolen får et særtillegg på kr 7000 årlig. Læ- rere som er ansatt på distriksskoler får et særtillegg på kr 12 000 årlig.

Som tillegg til det sentrale kontaktlærertillegget får du et fast særtillegg på kr 8000 samt kr 975 per elev per år.

Din kompetanse og trivsel er viktig! Tromsø kommune har en egen veiledningsplan med årshjul for lokal og sentral veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere. Denne er bygd på de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere.

Som nyutdannet vil du få en mentor på din skole som veileder deg på skolen. I tillegg vil du delta på veiledning sammen med alle de andre nyutdannede, nytilsatte lærerne i Tromsø kommune fire ganger i året.

Fra Tromsø kommunes veiledningsplan

Mål for de nyutdannede.

  • Å oppleve mestring og trygghet i yrkesrollen som lærer
  • Å oppleve seg som bidragsyter i profesjonsfellesskapet
  • Å oppleve å bli inkludert og anerkjent i profesjonsfellesskapet i Tromsøskolen

Tromsøskolen har etablert gode strukturer for skolebasert kompetanseutvikling gjennom struk- turen «Tromsøskolen i utvikling». Ved å ta i bruk lærende møter, lærende nettverk og styrking av analysekompetanse sikrer kommunen en helhetlig kompetanseheving for alle skolene.

Vi er ikke bare opptatt av å rekruttere lærere, vi er også opptatt av å beholde de lærerne vi har. Tromsø kommune har mange skoler, og har dermed et jevnlig behov for å rekruttere skoleledere.

Derfor tilrettelegger vi for at ansatte i Tromsøskolen skal kunne videreutvikle sin kompetanse.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det tredje største av Norges ti universiteter og verdens nordligste universitet. Universitet tilbyr årlig etter- og videreutdanning for grunnskolelærere. Tromsø kommune prioriterer og legger til rette for at lærere og skoleledere får delta i den nasjonale satsingen «Kompetanse for kvalitet 2015 – 2025».

Digitale verktøy og digitale læremidler er allerede en naturlig del av hverdagen til lærere og elever i Tromsøskolen. Vi har som mål å gi lik tilgang til digitale læremidler for elever og lærere i alle fag av god kvalitet, bredde og mangfold, og er nå i gang med å styrke den digitale satsingen i Tromsøskolen.

Læremidlene skal understøtte krav i opplæringsloven, LK20 og regjeringens strategi for grunnskole- opplæringen.

Utsikt over Tromsø og Kvaløya slik sett fra fjellheisen på fastlandet.

Om Tromsøskolen

Tromsøskolen består av 39 grunnskoler fordelt på 35 enheter. Skoleåret 2022/23 er det 8039 elever i Tromsøskolen.

Tromsø kommune er stor i geografisk utstrekning, og inkluderer både by og distrikt. Dette gjør at vi har et bredt spekter av skoler som varierer i størrelse og organisering, der de minste skolene har under 20 elever og de største skolene har rundt 500 elever.

876 personer underviser i Tromsøskolen (skoleåret 2022/23).

Skoleelever i Tromsø kommune har rett til å få opplæring i samisk språk og undervisning på samisk.

I Tromsøskolen har vi noen ressursskoler for barn med særskilte behov som er tilknyttet ordinære skoler.

I tillegg har vi innføringsklasser på flere av våre skoler.

Tromsø kommune har en fellesutlysning hvert år på våren for ledige lærerstillinger.

Her finner du våre ledige stillinger.

Tromsø kommune er Nord-Norges mest folkerike kommune med 77 700 innbyggere.

Bor du i Tromsø har du tilgang på alle storbyfasiliteter med arbeidsmarked, utdanning, handel, kultur- og idrettstilbud, uteliv med mer. I tillegg gir den fantastiske naturen med sine høye fjell og isblå hav muligheter for opplevelser av de sjeldne.

Vi er en stor samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Våre 7000 arbeidsplasser skal være preget av mangfold, og ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen.