Hjelp til å gjennomføre et rusfritt svangerskap

Kort fortalt

  • Om du er gravid og har rusutfordringer, finnes det flere tiltak som kan hjelpe deg gjennom svangerskapet.  
  • Målet er å hjelpe deg og barnet, og redusere risiko for skader på grunn av rusmiddelbruk. 

Vi ønsker å hjelpe deg med å ta vare på deg selv og barnet, samtidig som du kan få veiledning som forbereder deg til foreldrerollen.  

Du kan blant annet få:   

Som gravid med rusutfordringer har du krav på pakkeforløpet for gravide. Pakkeforløpet skal gi deg koordinert og effektiv helsehjelp. De er standardiserte over hele landet, og skal bidra til å øke din medvirkning, sikre samhandling mellom deg, fastlege, pårørende, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. 

Les mer om pakkeforløpet gravide og rusmidler på Helsedirektoratets nettside.

I noen tilfeller hvor frivillige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige, kan kommunen fremme sak for fylkesnemnda om tidsbegrenset tilbakehold i institusjon.  

Dersom du er bekymret for liv og helse til en med rusmiddelbruk, eller mistenker at en gravid bruker rusmidler kan du lese mer her.

Losen lavterskelsenter 

Telefon: 91 52 76 90  
 
Besøksadresse: Sjøgata 2, 1. etasje 
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø 

Telefon er betjent mandag til fredag klokken 09:00–22:00 alle hverdager og er døgnåpent i helgene. 

Losen lavterskelsenter finner du også på Facebook.