Midlertidig bolig

Kort fortalt

  • Midlertidig bolig er et akutt tilbud til deg som ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet.  

Det kan være aktuelt ved:  

  • brann 
  • utkastelse 
  • familie- eller samlivsbrudd 

Nav er forpliktet til å finne en midlertidig bolig til de som ikke klarer det selv. Boligen er ikke permanent, men et nødtilbud som varer i en kort periode (opp mot 14 dager).  

Når du bor i midlertidig bolig, forventes det at du aktivt søker etter egen bolig. Du kan bli bedt om å dokumentere dette hvis du eventuelt sender en ny søknad. Nav kan gi deg råd og veiledning for hvordan du henvender deg til utleiere, eller om andre forhold knyttet til det å skaffe bolig.

Hvis du er i en akutt situasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Ta kontakt med Nav på linken over for å få søknadsskjema.

Nav Tromsø tildeler bolig i samarbeid med boligkontoret. Ved innvilgelse må du underskrive bo-avtale og få utdelt nøkler på boligkontoret.

En nødbolig er ikke et gratis tilbud. Dersom du har økonomi til det, skal du betale for tilbudet. Prisen for kommunens egne tilbud er 300 kroner per natt. Nav vurderer din økonomi etter gjeldende regler i lov om sosiale tjenester i Nav. På bakgrunn av dette, bestemmes en egenandel for oppholdet.

Vi har et natthjem for deg som ikke har et sted å oppholde deg for natten. Du trenger ikke å gjøre en avtale på forhånd, men vi har bare kapasitet til å ta imot seks overnattingsgjester.

Vi tar imot gjester mellom klokken 20:00 og 24:00. Et miljøpersonale tildeler sengeplass for natten.

Du kan sove på natthjemmet inntil tre netter. De som benytter seg av tilbudet må forlate natthjemmet neste morgen innen klokken 09:00 (10:00 i helg og på helligdager).

Beboere har tilgang på toalett og dusj. Det er enkel bevertning kveld og morgen. Tilbudet er gratis.

Sted: Grønnegata 103, 9008 Tromsø. Ved ankomst ringer du på ringeklokke i portrom. Vakttelefon: 92 43 16 61