Om omsorgsboliger

Kort fortalt

  • En omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig for de med nedsatt funksjonsevne.
  • Omsorgsboligen skal bidra til at du kan bo hjemme så lenge som mulig.

Du betaler husleie for å bo i en omsorgsbolig. 

Se prisoversikt her.

En omsorgsbolig kan være aktuelt for: 

  • deg som på grunn av alder, nedsatt funksjonsevne eller sykdom trenger en tilpasset bolig for å klare deg selv

Vi vektlegger ditt pleie- og omsorgsbehov og den helhetlige livssituasjonen din når vi behandler søknaden. 

Søk om omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester her.

Har du spørsmål knyttet til omsorgsboliger?

E-post: koordinering.post@tromso.kommune.no (OBS! Ikke skriv helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger.)
Telefon: 77 79 05 78