Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge 0–18 år

Kort fortalt

 • Fysioterapeutene og ergoterapeutene tilbyr kartlegging, veiledning, behandling, trening og tilrettelegging.
 • Du kan få hjelp i hjemmet, i barnehagen, på skolen, på helsestasjonen eller i våre lokaler.

Barn og unge med behov for fysioterapi og ergoterapi kan søke om hjelp hos oss, dersom de bor eller oppholder seg i Tromsø kommune. De som får hjelp har ofte plager med muskler og skjelett, eller de har problemer med å bevege seg, leke eller delta i for eksempel fritidsaktiviteter. Fysio- og ergoterapeutene er vant til å samarbeide med andre faggrupper, og kan delta i ansvarsgrupper.  

Du får tilbud om fysioterapi og ergoterapi der det er mest hensiktsmessig. Barn mellom 0–12 år kan få vurdering og kortvarig oppfølging hos fysioterapeut via sin helsestasjon. Kontakt helsestasjonen direkte for å få time.

 • Fysioterapeutene kan mye om hvordan musklene og skjelettet fungerer, og hvordan mennesker beveger kroppen fra vi er små barn til vi er voksne.
 • De kan undersøke kroppen din for å finne ut hvordan du beveger deg, og hva som eventuelt er vanskelig for deg.  
 • Sammen med deg og foreldrene dine kan fysioterapeuten finne ut om du trenger behandling, eller gi tips om hva som kan være bra for deg å gjøre.
 • Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å tilrettelegge dine omgivelser og skaffe hjelpemidler.  
 • Du kan få behandling alene eller i en gruppe, for eksempel i basseng.
 • Tilbud til barn og unge mellom 6 og 13 år med overvekt.

 • Ergoterapeutene kan mye om hva som må til for at barn og unge kan utføre aktiviteter som er naturlige for barn. For eksempel det å spise, kle på seg, leke, pusle, tegne, lese og skrive.
 • De kan finne hjelpemidler som gjør det enklere, eller mulig, å få til daglige gjøremål.  For eksempel å leke med andre barn, delta i fritidsaktiviteter eller skrive bedre.   
 • Ergoterapeutene kan mye om hvordan hus og uteområder kan bygges eller endres på, slik at det blir lettere å bevege seg der.  
 • Ergoterapeutene kan mye om funksjonelt syn og visuell persepsjon, og kan bidra til å finne gode strategier til selvhjelp i hverdagen.  
 • De kan også hjelpe ved utfordringer med innlæring, hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet og kommunikasjon.
 • Ergoterapeutene er opptatt av å støtte deg, slik at du opplever mestring og utvikles gjennom å være i aktivitet.

Du eller dine foreldre kan søke, det er ikke krav om henvisning fra lege eller andre. I søknaden ber vi deg beskrive dine behov så godt som mulig.

Søknaden sender du til:  
Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 0–18 år 
Tverrfaglig ressurs, Tromsø kommune 
Postboks 6900 Langnes 
9299 Tromsø 

Merk at det er ventetid på våre tjenester. Du vil få mer informasjon om dette i svaret på søknaden din. Det fattes ikke enkeltvedtak på tjenestene. Du eller dine foreldre kan ringe oss hvis dere trenger hjelp til å søke.

Våre tjenester er gratis for barn og unge mellom 0–16 år.  

Hvis du er mellom 16–18 år kan du i noen tilfeller måtte betale en egenandel.

Besøksadresser:
Seminaret bo-og rehabiliteringssenter, 
Seminarbakken 1,  
9008 Tromsø 

Kvaløysletta fysio- og ergoterapi,  
Blåmannsvegen 10,  
9100 Kvaløysletta 
 
Postadresse:  
Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 0–18 år, 
Tverrfaglig ressurs, Tromsø kommune, 
Postboks 6900 Langnes, 
9299 Tromsø  
 
Marte Skjelbred
Avdelingsleder
Telefon: 414 07 894