Utlån av hjelpemidler, trygghetsalarm og tilpasning av bolig

Kort fortalt

  • Hvis du har nedsatt funksjonsevne, kan du søke om ulike hjelpemidler, velferdsteknologi og tilpasning av boligen din for en lettere hverdag.
  • Hvis du har kortvarig behov, kan du få låne enkle hjelpemidler fra kommunen.
  • Hvis du har et langvarig behov for hjelpemidler, kan du søke om varig utlån fra hjelpemiddelsentralen.

Kortvarig lån av hjelpemidler er gratis.

På nettsidene til Ressurs hjelpemiddelservice kan du se hvilke hjelpemidler du kan låne. De sørger for levering, montering, reparasjon og retur av hjelpemidler. Du finner kontaktinformasjon på nettsiden deres.

Du kan låne enkle hjelpemidler hos kommunen i opptil to år. Det kan for eksempel være:

  • rullator 
  • sykeseng 
  • dusjstol 
  • toalettforhøyer 
  • manuell rullestol 

Ønsker du å søke om hjelpemidler, eller har du behov for råd og veiledning?

Les mer her om hvordan koordinerende helse- og omsorgskontor kan gi deg råd og veiledning.

Du må ha langvarig, over to år, redusert funksjonsevne for å søke varig utlån av hjelpemidler.

Dersom du har behov for hjelpemidler, må du fylle ut søknadsskjema for helse og omsorgstjenester.

Ditt behov for hjelpemidler vil bli vurdert av hjemmetjenesten, fysio- og ergoterapeuter eller helsepersonell.

Kontakt koordinerende helse- og omsorgskontor dersom du trenger veiledning eller har spørsmål.

Ressurs hjelpemiddelservice sørger for levering, montering, reparasjon og retur av hjelpemidler.

Du kan søke om tilskudd hvis du trenger å bygge om eller tilpasse boligen din.

Kommunens ergoterapeuter kan hjelpe deg å finne gode løsninger og begrunne en slik søknad.

Hvis du har behov for pleie- og omsorgstjenester og føler deg utrygg hjemme, kan du søke om trygghetsalarm. Det er en alarm du kan bruke for å tilkalle hjelp når som helst på døgnet. Når du utløser alarmen tar hjemmetjenesten kontakt med deg og sørger for at du får den hjelpen du trenger. Du betaler en månedlig sum for trygghetsalarmen.

Se prisoversikt her.

Søk om trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjema for helse og omsorgstjenester.

Digitalt tilsyn består av ulike sensorer som kan registrere fall, inaktivitet eller bevegelse. Sensorene varsler via en trygghetsalarm til kommunens varslingsmottak (Tromsø responssenter), og du vil få hjelp fra hjemmetjenesten om du har behov for det. Digitalt tilsyn kan også være kameratilsyn eller en kombinasjon av sensor og kamera. Tilsyn utføres aldri utover avtalte tidspunkt, med mindre en alarm er utløst. Digitalt tilsyn skal bidra til økt trygget for deg og dine nærmeste.  

Søk om digitalt tilsyn ved å fylle ut søknadsskjema for helse og omsorgstjenester.

GPS er en lokaliseringsteknologi som skal gjøre det trygt å bevege seg fritt og være aktiv. GPS-enheten gjør at pårørende eller omsorgspersonell kan lokalisere deg og bistå hvis du trenger hjelp utenfor hjemmet. Varselet fra GPS-enheten skal primært gå til pårørende, men kan i noen tilfeller gå til kommunens responssenter.

Søk om utendørs trygghetsalarm og GPS ved å fylle ut søknadsskjema for helse og omsorgstjenester.

Se prisoversikt her.

Har du problemer med å huske når og hvilke medisiner du skal ta? Da kan en elektronisk medisindispenser være til god hjelp. Den varsler med lyd og lys når du skal ta medisinen din. Dispenseren varsler automatisk til helsepersonell hvis du glemmer å ta medisinen din.  

Søk om medisineringsstøtte ved å fylle ut søknadsskjema for helse og omsorgstjenester.

Kommunen har et eget visningsrom for velferdsteknologi på Heracleum bo- og servicesenter. Rommet inneholder trygghetsalarmer, varsling og sensorteknologi, utstilling fra Nav hjelpemiddelsentral og andre produkter fra ulike leverandører.

Ønsker du å besøke visningsrommet? Vi gir nå omvisning etter avtale. Book ditt besøk ved å ringe 77 66 60 00 eller kontakt oss på e-post.

Vi har også en egen Facebook-side.

Koordinerende helse- og omsorgskontor
Send oss en e-post
Telefon: 77 79 05 78