Praktisk hjelp i hjemmet

Kort fortalt

  • Hjemmehjelp er et tilbud til deg som er avhengig av bistand i hverdagen på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne, alder eller lignende årsaker.
  • Målet med praktisk hjelp i hjemmet er at du skal kunne leve og bo selvstendig.

Hovedregel er at du må betale en egenandel for hjemmehjelp. Den praktiske hjelpen som å stå opp og legge deg, dusje og bade, er likevel gratis.

Det er husstandens samlede inntekt som bestemmer hvor mye du skal betale.

Se prisoversikt her.

Du kan få hjelp til daglige oppgaver og rutiner, som blant annet:

  • å stå opp og legge deg
  • å dusje eller bade
  • å tilberede enkle måltider
  • skifte av sengetøy og klesvask
  • å møte til legeundersøkelser og andre viktige avtaler

Du får også opplæring i hverdagslige oppgaver, både for å bli selvhjulpen og for å vedlikeholde dine evner. Før du blir tildelt hjemmehjelp skal det vurderes om det finnes mulige hjelpemidler som er nok for deg.