Rask utredning og behandlingsstart

Kort fortalt

  • Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal gi et helhetlig og standardisert behandlingstilbud uten unødvendig ventetid.
  • Du kan få henvisning til et behandlingstilbud via din fastlege.

Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Du kan også få hjelp uten eller før du kommer inn i et slikt forløp. Da kan du ta kontakt med Losen lavterskelsenter, som vil hjelpe deg videre.

Pakkeforløpene skal bidra til å øke pasientens medvirkning i behandlingen, sikre samhandling mellom bruker, fastlege, pårørende, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Med bedre rutiner er målet å redusere ventetiden og gi alle et likeverdig tilbud.

Målet er å bedre både helse og levevaner i befolkningen.

  • lavterskeltilbud som alle kan henvende seg til
  • utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne
  • utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge
  • tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • behandling av psykoseutvikling og psykoselidelser for barn, unge og voksne
  • behandling av spiseforstyrrelser for barn og unge
  • utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
  • gravide og rusmidler

For mer informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus:

Ved oppstart av et pakkeforløp vil du ha en forløpskoordinator som følger deg, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Din koordinator i kommunen samarbeider med din koordinator i spesialisthelsetjenesten og skal sikre deg helhetlig oppfølging.

For barn og ungdom 0–18 år:  

Ressurssenteret
Telefon: 90 99 17 84
E-post: ressurssenteret@tromso.kommune.no

For voksne over 18 år:  

Anne-Lise Pedersen
forløpskoordinator
Telefon: 91 87 40 97 

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.