Miljøtjenesten for voksne

Kort fortalt

 • Miljøtjenesten for voksne gir hjelp til voksne over 23 år med ulike utviklings- og atferdsforstyrrelser.
 • Vi gir blant annet praktisk bistand til opplæring, veiledning til mestring av egen hverdag og tilrettelegger for sosial og arbeidsrettet aktivitet.
 • Målet med tjenesten er å gi hjelp på et tidlig tidspunkt, slik at vi unngår at problemer utvikler seg eller forverres.

Vi kan hjelpe voksne med ulike typer utfordringer som utviklings- og atferdsforstyrrelser og utfordringer innen psykisk helse, som for eksempel:

 • utviklingshemming
 • autismespekterforstyrrelse
 • ADHD
 • Tourettes syndrom

Eksempler på hva vi kan hjelpe med er:  

 • avlastning for pårørende eller familie 
 • hjelp til å flytte for deg selv 
 • støttesamtaler  
 • støtte og veiledning ved utfordringer innen psykisk helse og rus 
 • strukturering av hverdagen 
 • samhandle med ulike offentlige instanser 
 • samarbeide med lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten og andre deler av kommunen 
 • veiledning til å mestre egen økonomi 
 • administrering og veiledning av medisiner 
 • skaffe ulike hjelpemidler 
 • etablere sosiale nettverk 
 • trene på sosialt samspill
 • motivasjon til fysisk aktivitet 
 • veiledning av pårørende og familie knyttet til deres utfordringer 

Cathrine Samuelsen
Avdelingsleder
Telefon: 46 89 95 21

Besøksadresse:
Fiolvegen 10
9016 Tromsø

Postadresse:
Miljøtjenesten for voksne
Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 Tromsø