Miljøtjenesten for voksne

Kort fortalt

 • Miljøtjenesten for voksne gir hjelp til voksne over 23 år med ulike utviklings- og atferdsforstyrrelser.
 • Vi gir blant annet praktisk bistand til opplæring, veiledning til mestring av egen hverdag og tilrettelegger for sosial og arbeidsrettet aktivitet.
 • Målet med tjenesten er å gi hjelp på et tidlig tidspunkt, slik at vi unngår at problemer utvikler seg eller forverres.

Vi kan hjelpe voksne med ulike typer utfordringer som utviklings- og atferdsforstyrrelser og utfordringer innen psykisk helse, som for eksempel:

 • utviklingshemming
 • autismespekterforstyrrelse
 • ADHD
 • Tourettes syndrom

Eksempler på hva vi kan hjelpe med er:  

 • avlastning for pårørende eller familie 
 • hjelp til å flytte for deg selv 
 • støttesamtaler  
 • støtte og veiledning ved utfordringer innen psykisk helse og rus 
 • strukturering av hverdagen 
 • samhandle med ulike offentlige instanser 
 • samarbeide med lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten og andre deler av kommunen 
 • veiledning til å mestre egen økonomi 
 • administrering og veiledning av medisiner 
 • skaffe ulike hjelpemidler 
 • etablere sosiale nettverk 
 • trene på sosialt samspill
 • motivasjon til fysisk aktivitet 
 • veiledning av pårørende og familie knyttet til deres utfordringer 

Cathrine Samuelsen
Avdelingsleder
Telefon: 46 89 95 21

Besøksadresse:
Fiolvegen 10
9016 Tromsø

Postadresse:
Miljøtjenesten for voksne
Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 Tromsø

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.