Behandlingstilbud - psykisk helse og rus hos voksne

Kort fortalt

  • ACT-teamets behandlingstilbud er for mennesker med alvorlig psykiske lidelser, med omfattende funksjonsnedsettelse og behandlingsbehov.
  • Du vil få hjelp til mestring og strukturering av hverdagen knyttet til bolig, medisinering og økonomi.
  • Du kan få henvisning til behandlingstilbud via din fastlege.

ACT-teamets behandlingstilbud er for mennesker med alvorlig psykose eller bipolare lidelser, med omfattende funksjonsnedsettelse og behandlingsbehov.

Vi gir også hjelp til voksne som sliter med med rusmiddelmisbruk eller ruslidelse, der andre tilbud innen psykiske helse og rus har vært prøvd uten å ha gitt tilfredsstillende resultater.

ACT-teamet samarbeider med UNN HF ved Psykisk helse- og rusklinikken og består av miljøterapeut, vernepleier, sosionom, psykiatrisk sykepleier, psykiater og psykolog. Henvisning til ACT-teamets tilbud gjøres av fastlege eller spesialhelsetjenesten.

  • Aktiv og oppsøkende behandlingsform.
  • Kartlegging av for eksempel psykisk/somatisk helse, rus, økonomi, funksjonsnivå.
  • Langvarig behandling og samordnede tjenester, både kommunale helse- og sosialtjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet samarbeider tett med aktuelle samarbeidspartnere.
  • Relasjons- og nettverksbygging.
  • Hjelp til mestring og strukturering av dagliglivets gjøremål som utfordringer knyttet til bolig, medisinering og økonomi.

Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 9A, 9008 Tromsø
Postadresse: ACT-teamet, Postboks 1277, 9263 Tromsø

Robert Karlsen
spesialsykepleier/ teamleder UNN
Telefon 94 16 81 55

Ken Sommervik
miljøterapeut
Telefon: 95 89 14 66