Jadeveien sykehjem

Jadeveien sykehjem er et spesialsykehjem for personer med demens. Vi holder til i naturskjønne omgivelser på fastlandet. Sykehjemmet har to avdelinger: Solstrand og Nyheim.

Solstrand er tilrettelagt for personer med demenssykdommer.

Nyheim er tilrettelagt for de med demenssykdommer og for de med demenssykdom med sterk grad av atferdsmessige og psykiske tilleggssykdommer. Begge avdelingene ligger på bakkeplan og har et atrium i midten, slik at det er lettvint å komme seg ut og få frisk luft, for dem som ønsker det.

Vi har en positiv personalgruppe bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter med høy kompetanse. Hver pasient får tildelt to primærkontakter. Disse har god oversikt over pasientens behov og er et viktig bindeledd mellom pårørende og avdelingen. Avdelingens sykepleiere har faglig ansvar for alle våre pasienter.

Det serveres fem faste måltider per dag. Middagsmaten kommer daglig fra felleskjøkkenet, og de andre måltidene tilberedes på hver avdeling. Ellers serverer vi mat og drikke ved behov.

Som beboer har du tilbud om frisør og fotpleier. Vi kan hjelpe deg med å bestille time.

Hos oss er aktivitet viktig, og vi tilrettelegger dagene for den enkelte pasientens behov og dagsform. Noen av aktivitetene kan for eksempel være:

  • høytlesning
  • kino 
  • sang
  • gåturer
  • bruk av minnealbum 
  • byturer
  • aktiviteter som følger årstidene
  • andakt en torsdag i måneden
  • kulturtilbud gjennom den kulturelle spaserstokken

Vi har en fleksibel besøkstid, men vi ønsker at det skal være rolig rundt måltider og etter klokken 20:00. For pasienter med demenssykdom er det ofte utfordrende å ha mange mennesker rundt seg. Derfor kan en god løsning være at du besøker rommet til pasienten. Som pårørende er du velkommen til å delta på aktiviteter som vi arrangerer. Sykehjemmet har også en skjerm som gjør det mulig for pasienten og deres pårørende å ha videosamtaler.

Kontakt oss
Send  e-post til sykehjemmet

Enhetsleder: Børge Nylund
Telefon: 41 50 77 98

Våre avdelinger 
Avdeling Solstrand 
Vakttelefon: 90 58 55 63 

Avdeling Nyheim  
Vakttelefon: 90 07 86 19 

Besøksadresse

Jadevegen 43/45
9022Krokelvdalen
Norge