Støttekontakt og privat avlastning

Kort fortalt

  • Støttekontakt er en ordning for deg som trenger hjelp individuelt eller i en gruppe, for å få en aktiv og meningsfylt fritid.  
  • Tilbudet gjelder for personer i alle aldre med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer, og for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Privat avlastning er en ordning for pårørende til barn og unge under 23 år som står i særlig tyngende omsorgsarbeid.
  • På denne siden kan du søke og få informasjon om hvordan du kan ta på deg oppdrag som støttekontakt eller privat avlaster.

En støttekontakt blir med deg på forskjellige fritidsaktiviteter som du ønsker å delta på. Det kan for eksempel være å gå på tur, bli med på biblioteket, eller dra på svømming.  

Privat avlastning er en ordning for pårørende til barn og unge under 23 år som står i tyngende omsorgsarbeid. Tilbudet om privat avlastning er gratis.

Slik søker du 
Søk om støttekontakt eller privat avlastning ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Pris og betaling
Tilbudet om støttekontakt eller privat avlastning er gratis, men du må selv betale for aktivitetene. Utgifter kan for eksempel være måltider på kafé, eller inngangsbillett til kino eller svømmehall.  

Transport for privat avlastning dekkes av kommunen der bruker hentes og bringes til og fra avlastningen. Det er ingen dekning av transport ved aktiviteter under avlastningen.

Du kan også søke om ledsagerbevis, som gir gratis tilgang til mange kultur- og fritidsarrangementer for din støttekontakt. 

Les mer om ledsagerbevis her.

Støttekontakt
Støttekontakt er en tjeneste som tilbys barn, voksne eller eldre med sosial-, fysisk- eller psykisk funksjonsnedsettelse.  Som støttekontakt deltar du i ulike fritidsaktiviteter som bruker ønsker å delta på. 

For å bli støttekontakt må du være mellom 18 og 70 år. Oppdragene kan kombineres med jobb eller studier, siden det ikke er en heltidsjobb. Ofte består jobben av å bli med på aktiviteter og hjelpe til med et mer sosialt liv. Oppdraget er vanligvis tre timer per uke, og du får betalt per time. 

Privat avlaster 
Barn og voksne, personer med psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser eller personer som trenger pleie, omsorg og tilsyn, har ofte omsorgspersoner rundt seg. Disse trenger også hvile, og en avlaster tar over oppgavene mens de hviler.  

For å bli privat avlaster må du være mellom 18 og 70 år. Oppdraget kan kombineres med jobb og studier, siden det ikke er en heltidsjobb. Som avlaster kan du inneha 100 prosent stilling i eller utenfor kommunen, og samtidig arbeide som privat avlaster. Avlastningen varer vanligvis fra fredag klokken 16:00 til søndag klokken 16:00. Bruker overnatter oftest i avlasterens hjem. Du må stille bil til disposisjon for å hente og bringe bruker.

Dekning av utgifter

  • Du får betalt per time.  
  • Transportutgifter til og fra brukerens og avlasterens hjem dekkes av kommunen, når det gjelder privat avlastning.
  • Transport til ulike aktiviteter dekkes ikke av kommunen.
  • Støttekontakter mottar 400 kroner per måned for sine utgifter. Du trenger ikke å levere kvitteringer. Transportutgifter dekkes ikke.
  • Avlaster mottar 208 kroner for barn under 10 år og 273 kroner for barn over 10 år og voksne per døgn.

Timelister og utgiftsdekning skjer digitalt. Du vil derfor få tildelt en kommunal e-post.

Du kan søke om ledsagerbevis, som gir gratis tilgang til mange kultur- og fritidsaktiviteter for ledsager.

Dersom du ønsker å bli støttekontakt eller privat avlaster, må du søke på et av våre skjemaer.

Ta gjerne kontakt med servicetorget dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknaden.

Vi behandler søknadene fortløpende. Aktuelle kandidater innkalles til intervju. Det er krav om gyldig politiattest før avtale inngås.