Bostøtte

Kort fortalt

  • Bostøtte er et tilbud til husstander med lav inntekt og høye boutgifter.
  • Dersom du har lav inntekt, kan du være i målgruppen for bostøtte.
  • Kommunen behandler søknader om statlig bostøtte for Husbanken.
  • Søknad om bostøtte må sendes inn elektronisk på Husbankens nettside.  

På husbanken.no kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene til bostøtte.

Det er Husbanken som fatter vedtak om bostøtte, men kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Husbanken har egen kalkulator for å regne ut hvor mye bostøtte du kan få.  

Husbankens kalkulator for bostøtte.

Søknad sendes inn elektronisk.

Gå til søknadsskjema.

  • Søknadsfristen er 25. hver måned.
  • Du får svar innen 20. neste måned.

Når søknaden din er behandlet kan du få følgende vedtak:  

  • innvilget bostøtte
  • avslag på søknad
  • søknaden blir avvist

Les mer om hva som skjer med søknaden din på husbanken.no

Husk at du har plikt til å si ifra dersom det er endringer i noen opplysninger du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.   

Meld fra om endringer i opplysninger på husbanken.no

Hvis du har spørsmål om bostøtteordningen kan ta kontakt med boligkontoret på e-post her.

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med servicetorget.

Hvis du mener at noe er feil i vedtaket, kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

Slik klager du på et bostøttevedtak.

Telefon: 77 79 00 00 (08:00–15:45)
Besøksadresse: Servicetorget, Rådhuset, Rådhusgata 2, 9008 Tromsø.
Åpningstider: kl. 12:00–15:00
Postadresse: Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Send oss en e-post.