Økonomisk stønad

Kort fortalt

  • Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold.  
  • Stønaden er penger til det som regnes som livsnødvendig, som blant annet mat, husleie og strøm.  
  • Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

For å få tjenesten må du oppfylle disse kravene:   

  • Du må oppholde deg i Tromsø kommune. Dersom du oppholder deg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester gjelder egne regler.  
  • NAV beregner økonomisk stønad etter egne satser. Dersom din inntekt er mindre enn satsene, kan du ha krav om økonomisk hjelp.

Alle har rett til å levere en søknad for å få saken sin vurdert.  

Fyller du ut søknaden på papir, kan den sendes eller leveres direkte til Nav Tromsø.  

Vedlegg som bør følge med søknaden:

  • gyldig legitimasjon
  • lønnsslipp eller dokumentasjon på annen inntekt eller formue
  • siste skattemelding og skatteoppgjør
  • dokumentasjon på boforhold, for eksempel husleiekontrakt
  • fakturaer som viser dine utgifter, for eksempel kontoutskrifter, husleie, lånepapirer og lignende

Nav Tromsø vurderer din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Det er derfor viktig at søknaden din inneholder alle opplysningene som kan ha betydning for vurderingen av din søknad.

Åpningstid: klokken 11:30-14:00

Telefon: 55 55 33 33 (hverdager klokken 09:00–15:00)

Vakttelefon for kriser angående NAV kommunale tjenester:
Telefon 48 02 40 57 (betjenes hverdager kl. 09:00–15:00) 

Besøksadresse: Grønnegata 122  
Postadresse: Postboks 6070 Stakkevollan, 9290 Tromsø