Ettervern for rus ved Losen lavterskelsenter

Kort fortalt

  • Ønsker du hjelp til å leve et rusfritt liv? 
  • Vi tilbyr individuell oppfølging ut fra dine behov og interesser, og gir deg hjelp og støtte på veien.  

I oppfølgingen fokuserer vi på blant annet:  

  • arbeid og fysisk aktivitet 
  • bolig 
  • økonomi 
  • etablering av et rusfritt nettverk 
  • kosthold, søvn og hvile 

Tilbudet er frivillig, basert på tillit og din egen interesse for å bli rusfri.  

Vi hjelper mennesker som har kort eller lang rushistorie, og som ønsker hjelp til å leve et rusfritt liv. Å leve et liv uten videre misbruk av rusmidler kan oppleves som svært utfordrende, og noen kan ha behov for hjelp og støtte på veien. Vi gir individuell oppfølging for å opprettholde rusfrihet fram til hverdagslivet er stabilt.