Ettervern for rus ved Losen lavterskelsenter

Kort fortalt

  • Ønsker du hjelp til å leve et rusfritt liv? 
  • Vi tilbyr individuell oppfølging ut fra dine behov og interesser, og gir deg hjelp og støtte på veien.  

I oppfølgingen fokuserer vi på blant annet:  

  • arbeid og fysisk aktivitet 
  • bolig 
  • økonomi 
  • etablering av et rusfritt nettverk 
  • kosthold, søvn og hvile 

Tilbudet er frivillig, basert på tillit og din egen interesse for å bli rusfri.  

Vi hjelper mennesker som har kort eller lang rushistorie, og som ønsker hjelp til å leve et rusfritt liv. Å leve et liv uten videre misbruk av rusmidler kan oppleves som svært utfordrende, og noen kan ha behov for hjelp og støtte på veien. Vi gir individuell oppfølging for å opprettholde rusfrihet fram til hverdagslivet er stabilt.  

Hege Monja Istad
Telefon: 40 43 64 92 

Anne-Grete Monsen
Telefon: 40 43 64 91 

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.