Rådgivende enhet for russaker

Kort fortalt

  • Rådgivende enhet for russaker gir informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b. 

Rådgivende enhet har særskilt kompetanse på forebygging og rusproblematikk og kan også henvise til individuell oppfølging dersom ønskelig. 

  • Telefon 91527690. Betjent mandag til fredag 0900-1500.
  • Postadresse: Tromsø kommune, postboks 1277, 9263 Tromsø