Vaksinering

Kort fortalt

 • På Tromsø vaksinasjonskontor tilbys blant annet reisevaksiner, påfyll av barnevaksiner, influensa- og koronavaksine og vaksine mot lungebetennelse.
 • Kommunens influensa- og koronavaksinetilbud er for prioriterte grupper.
 • Du kan bestille time digitalt til influensavaksine og til koronavaksine. Vaksinene settes hos Tromsø vaksinasjonskontor.
 • For øvrige vaksiner må du bestille time på telefon eller e-post. Vi kan dessverre ikke gi reiseveiledning.

 • Timebestilling kan gjøres over telefon eller e-post.
 • Sommeren 2024 vil det være redusert åpningstid og telefontreffetid på Vaksinasjonskontoret. Bestill time i god tid.
 • Ved bestilling av time på e-post, må du oppgi fullt navn, fødselsdato og telefonnummer. NB! Ikke oppgi personnummer.
 • Telefon: 90 97 66 16 (telefontid tirsdag og torsdag fra kl. 12:30–14:30
 • Send e-post til vaksinasjonskontoret

Adresse: Søndre Tollbodgate 7, inngang på kaia.

Åpent hverdager fra kl. 08:30–14:30

Informasjon om koronavaksinen finner du på egen infoside.

Vaksinering mot sesonginfluensa tilbys prioriterte grupper.

NB! Ønsker du influensavaksine, men ikke er innenfor de prioriterte gruppene, tilbyr mange apotek, private helseforetak og enkelte fastlegekontorer vaksinen. Disse vil ha egne priser. Du må selv ta kontakt med dem for forespørsel.

Pris

Influensavaksine til personer i målgruppene (prioriterte grupper) koster 220 kr. For personer under 18 er vaksinen gratis.

Du vil få bekreftet oppmøtested og -tid når du bestiller.

Pasienter på sykehjem og en del omsorgsboliger vil få vaksinen der.

Noen fastleger vil også tilby influensavaksine til sine pasienter i målgruppen.

For barn og unge vil influensavaksinasjon foregå på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.

Målgrupper (prioriterte grupper)

Influensavaksine innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet anbefales til:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

I tillegg tilbys vaksinen til personer med følgende sykdommer eller tilstander:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma) hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel personer med medfødt kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Vaksinen tilbys også til:

 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

For mer info om målgrupper se: Influensavaksine til risikogrupper - FHI

Noen fastleger tilbyr influensavaksine til sine pasienter i målgruppene.

Vaksine til barn under 18 år

Prematurt fødte barn, særlig født før 32. svangerskapsgruppe, tilbys influensavaksine i perioden fra de er seks måneder til de er fem år. Dette gjelder fra termindato.

For øvrig tilbys vaksinen til barn og unge under 18 år som tilhører risikogruppene som er nevnt under målgrupper over.

For barn og unge er vaksinen gratis.

Ta kontakt med helsestasjonen for barn under skolealder eller skolehelsetjenesten for å få vaksine.

Helsepersonell og -ansatte

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie skal også tilbys influensavaksine. Disse skal få vaksine i regi av sin arbeidsgiver. Det betyr at dersom du er helsepersonell skal du kontakte din arbeidsgiver. Dette gjelder også helsepersonell i privat sektor.

Viktig å vite om influensavaksine

Influensavaksine kan bli satt samtidig som man får koronavaksine.

Du kan ikke få influensavaksine dersom du:
• Har hatt alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
• Har hatt alvorlige straks-allergiske reaksjoner mot egg
• Har kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen
• Er under seks måneder gammel, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt
• Har akutt infeksjon med feber over 38 grader

Her kan du lese mer om influensavaksine (HelseNorge.no)

The booking forms are unfortunately not in English yet.

If you want to book an appointment, call Servicetorget at 77 79 00 00. (Mon-Fri: 08:00 – 15:45)

Opening hours for visting Servicetorget at the City Hall's ground floor: Mon – Fri 12:00 – 15:00.

The vaccination is for prioritized groups. Prioritized groups include people older than 65, people with chronic illnesses, pregnant people past week 12, and other people with health risks. 

The vaccine costs 220 NOK.

The vaccine is offered at Tromsø vaccine center, Søndre Tollbodgate 7

The bus route 33 from the city center, or route 34 from Giæverbukta, both stop at Sydspissen. The vaccination center is a short walking distance from the bus stop.

Du finner de ulike prisene for vaksinering på denne siden.

Hvis du ikke møter til avtalt time må du betale konsultasjonshonoraret.

 • Som spedbarn blir de fleste av oss vaksinert og vi følger vaksinasjonsprogrammet gjennom grunnskolen og verneplikten, men det er ingen organisert oppfølging for voksne.
 • Alle voksne anbefales å ta påfyll av grunnvaksinene mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år.
 • MMR-vaksine anbefales til voksne som ikke er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder, eller som ikke har gjennomgått sykdommene.
 • Ring og bestill time om du er uvaksinert og ønsker å starte grunnvaksinering.

Det er viktig å revaksinere seg som voksen. Ikke bare for egen del, men også for å beskytte de svakeste og aller minste spedbarna som ennå er uvaksinert.

Lungebetennelse skyldes en bakterie- eller virusinfeksjon som gir betennelse i lungevevet. Eldre over 65 år bør ta forebyggende vaksine.  

 • Vaksinasjonskontoret har ikke HPV-vaksine, meningokokk B-vaksine eller vaksine mot helvetesild (herpes zoster) i sitt sortiment. Du kan ta kontakt med fastlegen hvis du ønsker disse vaksinene.  
 • Vaksinasjonskontoret kan hjelpe deg med å sette vaksinene om du har dem med deg. Da må du bestille time først.

Tromsø kommune tilbyr vaksine mot apekopper til personer som oppfyller alle kriteriene under:

 • Menn og transpersoner som har sex med menn, og;
 • som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)

Se FHI sine nettsider for mer informasjon.

Har du spørsmål eller tenker at du er aktuell for vaksine, ta kontakt med vaksinasjonskontoret.

Det er viktig at du vaksinerer deg når du skal reise til noen reisemål.

Les om hvilke reisevaksiner du bør ta på Folkehelseinstituttets nettside.

Hvis du trenger malariatabletter, må du få fastlegen din til å skrive ut resept i god tid før avreise. Om du er over 60 år og ønsker gulfebervaksine, må du ha med deg et skriv fra fastlegen din om at du kan ta vaksinen.

Vaksinasjonskort
Du finner ditt vaksinasjonskort ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Koronasertifikat til ikke-digitale innbyggere
Vaksinasjonskontoret tilbyr utskrift av koronasertifikat til ikke-digitale innbyggere. Dette vil hovedsakelig være basert på vaksinasjonsstatus og gjennomgått covid-19-sykdom, dersom sykdommen er dokumentert via teststasjon. Kun selvtest eller kommunal løsning for etterregistrering oppfyller ikke alene kriteriene for å få utstedt koronasertifikat.

Vaksinasjonskontoret har ikke et testtilbud for å få gyldig koronasertifikat, men kan skrive ut koronasertifikat basert på test dersom testen er dokumentert via teststasjon.

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat fra WHO
Vaksinasjonskontoret kan utstede internasjonalt vaksinasjonssertifikat fra WHO, International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (WHO).

Sertifikatet benyttes for å dokumentere vaksiner eller profylakse i tråd med IHR 2005, inkludert vaksinering mot covid-19 eller gulfeber.

Les mer om vaksinesertifikatet fra WHO på FHI sine nettsider. For å få sertifikatet må man ha time ved vaksinasjonskontoret. Det tas konsultasjonsgebyr (enkel konsultasjon).

Folkehelseinstituttet har samlet gode råd og tips for en trygg reise. På deres nettside kan du blant annet lese om hva som er lurt å pakke med seg, og hvilke forebyggende helsetiltak du bør tenke på når du er i utlandet.  

Les mer om smittevern hos Folkehelseinstiuttet.