Vaksinering

Kort fortalt

 • Informasjon om vaksinetilbudet for influensasesongen 2024-25 kunngjøres på denne siden i løpet av september 2024. Kommunens influensa- og koronavaksinetilbud er for prioriterte grupper.
 • På Tromsø vaksinasjonskontor tilbys en rekke vaksiner.
 • Bestill time digitalt for influensavaksine og for koronavaksine. For øvrige vaksiner må du bestille time via telefon eller e-post.
 • Har du behov for veiledning i forbindelse med vaksinering? Da må du bestille time.

 • Timebestilling kan gjøres over telefon eller e-post.
 • Sommeren 2024 vil det være redusert åpningstid og telefontreffetid på vaksinasjonskontoret. Bestill time i god tid.
 • Ved bestilling av time på e-post, må du oppgi fullt navn, fødselsdato (ikke personnummer) og telefonnummer.
 • Telefon: 90 97 66 16 (telefontid tirsdag og torsdag fra kl. 12:30–14:30
 • Send e-post til vaksinasjonskontoret

Adresse: Søndre Tollbodgate 7, inngang på kaia.

Åpent hverdager fra kl. 08:30–14:30

Vaksinering mot sesonginfluensa tilbys prioriterte grupper.

Ønsker du influensavaksine, men ikke er innenfor de prioriterte gruppene, tilbyr mange apotek, private helseforetak og enkelte fastlegekontorer vaksinen. Disse vil ha egne priser. Du må selv ta kontakt med dem for forespørsel.

Du vil få bekreftet oppmøtested og -tid når du bestiller.

Pasienter på sykehjem og en del omsorgsboliger vil få vaksinen der.

Noen fastleger vil også tilby influensavaksine til sine pasienter i målgruppen.

Influensavaksine til personer i målgruppene (prioriterte grupper) koster 220 kr. For personer under 18 er vaksinen gratis.

Målgrupper (prioriterte grupper)

Influensavaksine innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet anbefales til:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

I tillegg tilbys vaksinen til personer med følgende sykdommer eller tilstander:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma) hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel personer med medfødt kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Vaksinen tilbys også til:

 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

For mer info om målgrupper se: Influensavaksine til risikogrupper - FHI

Noen fastleger tilbyr influensavaksine til sine pasienter i målgruppene.

Vaksine til barn under 18 år

Prematurt fødte barn, særlig født før 32. svangerskapsgruppe, tilbys influensavaksine i perioden fra de er seks måneder til de er fem år. Dette gjelder fra termindato.

For øvrig tilbys vaksinen til barn og unge under 18 år som tilhører risikogruppene som er nevnt under målgrupper over.

For barn og unge er vaksinen gratis.

Ta kontakt med helsestasjonen for barn under skolealder eller skolehelsetjenesten for å få vaksine.

Helsepersonell

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie skal også tilbys influensavaksine. Disse skal få vaksine i regi av sin arbeidsgiver. Det betyr at dersom du er helsepersonell skal du kontakte din arbeidsgiver. Dette gjelder også helsepersonell i privat sektor.

Viktig å vite om influensavaksine

Influensavaksine kan bli satt samtidig som man får koronavaksine.

Du kan ikke få influensavaksine dersom du:
• Har hatt alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
• Har hatt alvorlige straks-allergiske reaksjoner mot egg
• Har kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen
• Er under seks måneder gammel, fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt
• Har akutt infeksjon med feber over 38 grader

Her kan du lese mer om influensavaksine (HelseNorge.no)

Generelt om vaksinetilbudet

Tromsø kommune tilbyr prioriterte grupper vaksine mot korona.

Koronavaksinen er gratis for prioriterte grupper.

Slik bestiller du vaksinetime

Bestill time digitalt her: Koronavaksine – Helseboka.no

Du kan også bestille ved å ringe kommunens servicetorg eller vaksinasjonskontoret.

Hvor og når får du koronavaksine?

Vaksine settes på Tromsø vaksinasjonskontor.

Du vil få bekreftet oppmøtested og -tid når du bestiller time.

Målgrupper (prioriterte grupper)

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst- og vintersesongen 2023-2024:

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Barn under 12 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • Gravide i 2. og 3. trimester

For mer informasjon om risikogrupper: Vaksineanbefaling for høsten 2023 – FHI.no

Barn under 12 år som skal ha koronavaksine: Ta kontakt med Tromsø vaksinasjonskontor for å bli satt opp til timeavtale. Dette bør planlegges i god tid fordi vaksinedosen må bestilles.

Vaksine til personer utenfor prioriterte grupper

Enkelte personer som er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskingsdose denne høsten, vil ha behov for eller ønske om oppfriskingsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. Kommunene oppfordres til å legge til rette for at også disse kan få en oppfriskingsdose.

Personer som er utenfor risikogruppene for koronavaksine, kan få vaksinen, men må betale for konsultasjonen.

Prisen for konsultasjon er 164 kr. Vaksinen er gratis

Du kan bestille time som vanlig via nett eller ved å kontakte servicetorget, eller hos vaksinasjonskontoret i telefontreffetiden. Se info lengre opp på siden. 

Viktig å vite om koronavaksine

Koronavaksine kan gis samtidig som man får influensavaksine.

Det må ha gått minst tre måneder fra du fikk forrige koronavaksinedose.

Du kan ikke få koronavaksine dersom du:

 • Har hatt alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Har kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen
 • Har akutt infeksjon med feber over 38 grader

The booking forms are unfortunately not in English.

If you want to book an appointment, call Servicetorget at 77 79 00 00.

Opening hours for visting Servicetorget at the City Hall's ground floor: Mon – Fri 12:00 – 15:00.

The vaccination is for prioritized groups. Prioritized groups include people older than 65, people with chronic illnesses, pregnant people past week 12, and other people with health risks.

If you do not belong to one of the priority groups, you can ask pharmacies or private health services if they offer vaccines.

The flu vaccine price is 220 NOK. The covid-19 vaccine is free of charge.

The vaccine is offered at Tromsø vaccine center, Søndre Tollbodgate 7

 • Som spedbarn blir de fleste av oss vaksinert og vi følger vaksinasjonsprogrammet gjennom grunnskolen og verneplikten, men det er ingen organisert oppfølging for voksne.
 • Alle voksne anbefales å ta påfyll av grunnvaksinene mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år.
 • MMR-vaksine anbefales til voksne som ikke er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder, eller som ikke har gjennomgått sykdommene.
 • Ring og bestill time om du er uvaksinert og ønsker å starte grunnvaksinering.

Det er viktig å revaksinere seg som voksen. Ikke bare for egen del, men også for å beskytte de svakeste og aller minste spedbarna som ennå er uvaksinert.

Det er viktig at du vaksinerer deg når du skal reise til noen reisemål.

Hvis du trenger malariatabletter, må du få fastlegen din til å skrive ut resept i god tid før avreise.

Om du er over 60 år og ønsker gulfebervaksine, må du ha med deg et skriv fra fastlegen din om at du kan ta vaksinen.

Folkehelseinstituttet har samlet gode råd og tips for en trygg reise. På deres nettside kan du blant annet lese om hva som er lurt å pakke med seg, og hvilke forebyggende helsetiltak du bør tenke på når du er i utlandet.  

Les mer hos Folkehelseinstiuttet.

Lungebetennelse skyldes en bakterie- eller virusinfeksjon som gir betennelse i lungevevet. Eldre over 65 år bør ta forebyggende vaksine.  

 • Vaksinasjonskontoret har ikke HPV-vaksine, vaksine mot helvetesild (herpes zoster), eller mot denguefeber i sitt sortiment. Du kan ta kontakt med fastlegen hvis du ønsker disse vaksinene.  
 • Vaksinasjonskontoret kan hjelpe deg med å sette vaksinene om du har dem med deg. Da må du bestille time først.

Tromsø kommune tilbyr vaksine mot apekopper til personer som oppfyller alle kriteriene under:

 • Menn og transpersoner som har sex med menn, og;
 • som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)

Se FHI sine nettsider for mer informasjon.

Har du spørsmål eller tenker at du er aktuell for vaksine, ta kontakt med vaksinasjonskontoret.

Du finner de ulike prisene for vaksinering i Tromsø kommnues gebyroversikt.

NB! Hvis du ikke møter til avtalt time må du betale konsultasjonshonoraret.

Nasjonalt vaksinasjonskort

Du finner ditt vaksinasjonskort ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat fra WHO

Vaksinasjonskontoret kan utstede internasjonalt vaksinasjonssertifikat fra WHO, International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (WHO).

Sertifikatet benyttes for å dokumentere vaksiner eller profylakse i tråd med IHR 2005, inkludert vaksinering mot covid-19 eller gulfeber.

Les mer om vaksinesertifikatet fra WHO på FHI sine nettsider.

For å få sertifikatet må man ha time ved vaksinasjonskontoret. Det tas konsultasjonsgebyr (enkel konsultasjon).