Oppfølgingstjenesten

Kort fortalt

 • Hvis du er over 18 år og sliter med moderate til alvorlige psykisk helse- og/eller rusutfordringer, kan du få individuell oppfølging og veiledning for å kunne mestre din hverdag.
 • Du må søke om å få dette tilbudet.

Oppfølgingstjenestene er for personer over 18 år med utfordringer som gjør at hverdagen er vanskelig å mestre. Det kan for eksempel gjelde egen helse, arbeid, aktivitet og sosialt nettverk, bolig eller personlig økonomi.

 • hjelp til å mestre daglige gjøremål 
 • hjemmetjenester 
 • koordinering av hjelpetiltak og individuell plan 
 • samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende 
 • veilednings- og mestringssamtaler 
 • botrening 
 • psykisk helsehjelp 
 • rusmestring 
 • motvirke skolevegring 
 • personlig økonomi 

Telefon: 48 03 45 60 

(telefonen er åpen på hverdager fra klokken 08:00 til 22:00)