Oppfølgingstjenesten

Kort fortalt

 • Hvis du er over 18 år og sliter med moderate til alvorlige psykisk helse- og/eller rusutfordringer, kan du få individuell oppfølging og veiledning for å kunne mestre din hverdag.
 • Du må søke om å få dette tilbudet.

Oppfølgingstjenestene er for personer over 18 år med utfordringer som gjør at hverdagen er vanskelig å mestre. Det kan for eksempel gjelde egen helse, arbeid, aktivitet og sosialt nettverk, bolig eller personlig økonomi.

 • hjelp til å mestre daglige gjøremål 
 • hjemmetjenester 
 • koordinering av hjelpetiltak og individuell plan 
 • samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende 
 • veilednings- og mestringssamtaler 
 • botrening 
 • psykisk helsehjelp 
 • rusmestring 
 • motvirke skolevegring 
 • personlig økonomi 

Telefon: 48 03 45 60 

(telefonen er åpen på hverdager fra klokken 08:00 til 22:00)

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.