U16

Kort fortalt

 • Tverrfaglig samarbeid med fokus på forebygging og reduksjon av utenforskap, rus og kriminalitet hos barn og unge i alderen 10-16 år.
 • U16 samarbeider med skole, hjem og fritid for å legge til rette for et helhetlig tilbud.

Formålet med U16 er å redusere og forebygge rus, kriminalitet og utenforskap blant unge i Tromsø. Vi jobber for at barn og unge skal kunne oppleve positiv anerkjennelse, mestring og tilhørighet både hjemme, på skolen og fritiden. En viktig del av profesjonsfelleskapets arbeid er å samarbeide med eksisterende tiltak og utvikle nye tiltak.

Grafisk modell som viser hvordan U16 jobber med tilhørighet, anerkjennelse og mestring innen skole, fritid og hjem.

Dette gjøres ved å:

 • Bygge trygge relasjoner til barn og unge.
 • Erstatte negativ aktivitet med positive aktiviteter.
 • Iverksette reell tverrfaglig og helhetlig samarbeid mellom skole, hjem og fritid.
 • Ha god kjennskap til ungdomsmiljøene i kommunen.
Illustrasjon av en gutt og en ungdom.

Eksempler på tiltak U16 bidrar i er:

U16 møtes ukentlig og består av ulike aktører fra blant annet Tromsø kommune, politiet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 • SLT-koordinator
 • Representanter fra barne- og ungdomsskole
 • Leder for Fritid
 • Forebyggende helse/ skolehelsetjenesten
 • Tromsø politistasjon, seksjon for etterretning og forebygging
 • Barneverntjenesten
 • MST – Bufdir
 • FACT ung
 • Mentorledere

U16 er inspirert av den rusforebyggende modellen «Islandsmodellen». U16 arbeider med utgangspunkt i:

 • Multisystemisk tilnærming til barnet/familien
 • Styrking av beskyttelsesfaktorer og redusering av risikofaktorer
 • Relasjonsteori

Kontakt oss på e-post

Bjarne Woll, SLT- koordinator, telefon: 95 14 47 86
Sophie Leenderts, mentorleder, telefon: 93 24 65 55
Jan Sølve Sato Nordengen, mentorleder, telefon: 97 66 97 53

Alle kan henvende seg til U16. For at vi skal kunne vurdere en henvendelse, må det foreligge både samtykke- og henvendelsesskjema.

Skjemaer sendes per post eller leveres til:

Tromsø kommune
Rådhuset
U16/ Mentorordning
Postboks 6900
9299 Tromsø

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes per e-post.