U16

Kort fortalt

 • Tverrfaglig samarbeid med fokus på forebygging og reduksjon av utenforskap, rus og kriminalitet hos barn og unge.
 • Målgruppen er i alderen 10-16 år.
 • U16 samarbeider med skole, hjem og fritid for å legge til rette for et helhetlig tilbud.
 • Kontakt oss på e-post

Formålet med U16 er å redusere og forebygge rus, kriminalitet og utenforskap blant unge i Tromsø. Vi jobber for at barn og unge skal kunne oppleve positiv anerkjennelse, mestring og tilhørighet både hjemme, på skolen og fritiden. En viktig del av profesjonsfelleskapets arbeid er å samarbeide med eksisterende tiltak og utvikle nye tiltak.

Illustrasjon som viser skole, hjem, fritid, tilhørighet, anerkjennelse og mestring.

Dette gjøres ved å:

 • Bygge trygge relasjoner til barn og unge.
 • Erstatte negativ aktivitet med positive aktiviteter.
 • Iverksette reell tverrfaglig og helhetlig samarbeid mellom skole, hjem og fritid.
 • Ha god kjennskap til ungdomsmiljøene i kommunen.
Barn og ungdom

Eksempler på tiltak U16 bidrar i er:

U16 møtes ukentlig og består av ulike aktører fra blant annet Tromsø kommune, politiet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 • SLT-koordinator
 • Representanter fra barne- og ungdomsskole
 • Leder for Fritid
 • Forebyggende helse/ skolehelsetjenesten
 • Tromsø politistasjon, seksjon for etterretning og forebygging
 • Barneverntjenesten
 • MST – Bufdir
 • FACT ung
 • Mentorledere

U16 er inspirert av den rusforebyggende modellen «Islandsmodellen». U16 arbeider med utgangspunkt i:

 • Multisystemisk tilnærming til barnet/familien
 • Styrking av beskyttelsesfaktorer og redusering av risikofaktorer
 • Relasjonsteori

Kontakt oss på e-post

Bjarne Woll, SLT- koordinator, telefon: 95 14 47 86
Sophie Leenderts, mentorleder, telefon: 93 24 65 55
Jan Sølve Sato Nordengen, mentorleder, telefon: 97 66 97 53

Alle kan henvende seg til U16.

For at U16 skal kunne vurdere en henvendelse, må det foreligge både samtykke og henvendelsesskjema.

Ta kontakt så sender vi deg samtykke og henvendelsesskjema.

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes per e-post.

Skjemaer sendes per post eller leveres til:

Tromsø kommune
Rådhuset
U16/ Mentorordning
Postboks 6900
9299 Tromsø