Helsetjenester i hjemmet

Kort fortalt

 • Finn kontaktinfo til din hjemmetjeneste.
 • Hjemmesykepleien kan gi veiledning, behandling og helsehjelp til deg som bor hjemme og har akutt sykdom eller skade, funksjonssvikt eller kronisk sykdom.
 • Målet er at du skal kunne opprettholde din livskvalitet slik at du kan bo hjemme så lenge som mulig.

Du kan for eksempel få:

 • Hjelp, støtte og veiledning til personlig stell og pleie.
 • Hjelp til å spise.
 • Støttesamtaler.
 • Prosedyrebehandling som sår- og stomistell.
 • Oppfølging og observasjon av din helse.
 • Veiledning og opplæring til å bli mest mulig selvhjulpen.
 • Hjelp til å koordinere andre tiltak og tjenester du eventuelt bruker.

Vi har tilbud om kreftsykepleie til hjemmeboende med kreft. Dette er et tilbud både for deg som har nyoppdaget kreft og for deg som har levd med sykdommen over tid.

Det er kommunens kreftsykepleierteam som står for tilbudet.

 • Vi har spesialkunnskap om kreftsykdom, lindrende behandling og omsorg til alvorlig syke og døende.
 • Vi bidrar med samtale, støtte, informasjon og veiledning for pasienten om sykdommen og de plagene den kan medføre.
 • Vi gir støtte og hjelp til voksne og barn som pårørende.
 • Vi kan bidra med å opprette kontakt med andre hjelpeinstanser.

Både pasienter og pårørende kan kontakte oss. Tilbudet om kreftsykepleie er gratis.

Slik søker du:

Søk om kreftsykepleie til hjemmeboende ved å fylle ut søknaden for helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon:

E-post: kreftsykepleiere@tromso.kommune.no

 • Kreftkoordinator Karen Gjernes Isaksen, telefon 90 68 21 85
 • Kreftsykepleier Tone Mette Yttergård, telefon 47 62 55 78
 • Kreftsykepleier Christina Sørbøe Dahl, telefon 95 48 01 89
 • Kreftsykepleier Ingri Erdahl, telefon 46 90 51 03
 • Kreftsykepleier Hanna Nordbye Svestad telefon 90 06 51 74

Hjemmesykepleie er gratis.

Søk om hjemmesykepleie ved å fylle ut søknaden om helse- og omsorgstjenester.

For å søke om kreftsykepleie i hjemmet, se informasjonen under fanen «Kreftsykepleie til hjemmeboende».

Nordøya

Stakkevollan: 97 65 08 33
Håpet: 41 67 04 02
Oasen: 41 50 21 24
Glassgården: 97 791 354
Natt: 41 14 20 60 (avdelingsleder)
Responssenter: 48 10 96 76

Midtbyen

Valhall: 91 31 64 07
Guleng: 41 67 03 98
Skansen: 48 13 04 40
Nansenplass: 47 46 69 18
Skriveplassen: 94 14 16 99
Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Sentrum

Heracelum nord: 91 64 98 54
Heracelum sør: 95 14 11 92
Laureng omsorgsboliger: 97 74 95 74
Workinnmarka/sør-vest: Samarbeidspartnere: 45 47 10 23.
Pasient/pårørende: 90 47 99 61
Sydspissen/sør-øst: Samarbeidspartnere: 97 74 95 64.
Pasient/pårørende 97 14 18 14

Kvaløya

Nord: 95 89 50 80
Sør: 99 24 29 70
Brensholmen: 95 89 50 74
Tromsø aktivitet og rehabilitering

Fastlandet

Sone 1: 93 40 32 46
Sone 2: 93 40 13 97
Sone 3: 93 40 13 87
Sone 4: 93 47 86 24
Lakselvbukt: 40 03 44 89
Sjursnes: 99 49 78 43

Leter du etter kontaktinfo til en ansatt du kjenner navnet på? Søk i ansattlista.