Sosialmedisinsk senter

Kort fortalt

 • Sosialmedisinsk senter er et lavterskel helsetilbud, som primært jobber med rusmiddelbruk og seksuell helse.  
 • Tjenestene våre er gratis.  
 • For bestilling av time ring 77 79 04 00 eller kom innom for å bestille time.

Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter er et lavterskel helsetilbud som tilbyr ulike tjenester til ungdom og voksne, primært relatert til rusproblematikk og seksuell helse. Personer som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å bruke det ordinære helsevesenet kan kontakte oss. Alle tjenestene våre er gratis.

Vi tilbyr blant annet:

 • rusoppfølging for ungdom og voksne 
 • rådgivning/veiledning ved bekymring om rusmiddelbruk
 • utdeling av brukerutstyr og vaksinering til personer som injiserer rusmidler  
 • vaksinering til MSM (menn som har sex med menn)  
 • gratis kondomer 
 • overdoseforebyggende arbeid  
 • behandling av sår, skader og andre rusrelaterte helseutfordringer 
 • oppsøkende arbeid 
 • testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner 
 • hurtigtest hiv og syfilis, etter nærmere vurdering 
 • psykososial oppfølging av HIV-positive, individuelt og i gruppe 
 • prevensjon og prevensjonsveiledning 
 • angrepiller, graviditetstesting og veiledning ved spørsmål om abort 
 • generell rådgivning vedrørende seksualitet/seksuell helse 
 • informasjons- og opplysningsarbeid knyttet til tjenestens virksomhet 
 • fysioterapitilbud til brukere av tjenesten 

Mandag til fredag fra klokken 09:30 til 15:00. I perioden fra 15. mai til 15. september fra klokken 09:30 til 14:30.

Ta kontakt på telefon 77 79 04 00, eller kom innom oss dersom du har spørsmål.  
Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 7 (ved Polarmuseet / Skansen)
Postadresse: Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø 
 

Stine Trondsen
Avdelingsleder
Telefon: 95 10 87 49