Sjursnes bo- og servicesenter

Sjursnes bo- og servicesenter har tre leiligheter betjent av hjemmetjenesten, og fire omsorgsboliger. I tillegg til drift av bo- og servicesenter har avdeling Sjursnes ansvaret for hjemmetjenestefunksjonen i området. Hjemmetjenesten har også kontor i senteret.

  • onsdagstreff for seniorer hver andre uke i oddetallsuker
  • kulturtilbud med varierende innhold
  • samarbeid med frivillige om ulike arrangement
  • bingo
  • mulighet for leie av lokaler

Kontakt oss 
Send e-post til senteret
Telefon: 99 49 78 43

Avdelingsleder: Heidi Svendsen
Telefon: 40 03 44 93

Besøksadresse

Stordalstrandvegen 100
9030Sjursnes
Norge