Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kort fortalt

  • Hvis du har et stort og langvarig behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om å få hjelpen organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  

Med BPA er det du selv eller en nærstående som er arbeidsleder. Tromsø kommune har ansvar for et forsvarlig vedtak om tjenester. Arbeidsgiveransvaret ivaretas av private leverandører. Formålet med ordningen er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.  

For å ha krav på BPA-organisering må du:

  • være under 67 år 
  • trenge hjelp i mer enn to år 
  • trenge hjelp mer enn 32 timer i uka  

Tromsø kommune bruker seg av disse tilbyderne:

BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Du kan søke om brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknad om helse- og omsorgstjenester.