Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Kort fortalt

Du kan få økonomisk rådgivning hvis du:

 • har problemer med å betale regninger  
 • ikke har penger til å dekke nødvendige behov 
 • har problemer med å betale tilbake gjeld  

I samarbeid med deg finner vi forslag til hvordan vi kan løse din økonomiske situasjon. Du kan for eksempel få hjelp til:  

 • å sette opp en oversikt over den økonomiske situasjonen din 
 • å sette opp et husholdningsbudsjett
 • å prioritere hvilken gjeld du bør betale først
 • å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter
 • å gjøre avtaler med de du skylder penger
 • å skrive søknad om utsettelse av betaling
 • å få opplysninger om dine plikter og rettigheter
 • å søke gjeldsordning, hvis du trenger det
 • å få kontakt med kreditorer
 • å få kontakt med namsmannen

Hvis Nav selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, har vi plikt til å henvise videre til noen som har denne kompetansen.

Du kan få rådgivning på telefon mellom klokken 09:00 og 15:00.  
Nav driver ikke saksbehandling over telefon, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre med din økonomiske situasjon.

 • Ring 55 55 33 39, tast 1.
 • Tjenesten er gratis fra fasttelefon.
 • Hvis du bruker mobiltelefon med begrenset ringetid, kan Nav ringe deg tilbake.
 • Du kan være anonym hvis du ønsker det.

Nav har en også chattetjeneste du kan bruke. Den fungerer på samme måte som økonomisk rådgivning over telefon.   

Du kan få veiledning med en rådgiver på Nav-kontoret. Det er flere måter du kan avtale en time på:

 • Ta kontakt i publikumsmottaket på Nav-kontoret.
 • Ring 55 55 33 33.

 • Du må legge fram alle opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld slik at vi kan skaffe oss en oversikt over situasjonen.
 • Du må være villig til å gjøre endringer i leve- og handlemønsteret ditt hvis det er nødvendig for å få budsjettet i balanse og løse gjeldssaken.
 • Hvis det har vært endringer i dine økonomiske forhold, må du oppgi dette til gjeldsrådgiver straks.
 • Gjeldsrådgiveren forholder seg ikke til søknader om økonomisk sosialhjelp, verken i form av lån eller bidrag. Dette behandles av egen enhet i Nav.
 • Hvis gjeldsrådgiveren skal gjøre henvendelser på vegne av deg, godtar du at alle kreditorer i utgangspunktet må behandles likt og gis lik informasjon.
 • Gjeldsrådgiveren kan avslutte saken dersom du holder tilbake opplysninger eller ikke viser vilje til samarbeid.
 • Brev som sendes til deg fra gjeldsrådgiver og som kommer i retur, vil bli makulert.
 • Du godtar at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold.

Nav Tromsø holder jevnlig gratis kurs i personlig økonomi. Kursene kan gi deg motivasjon til å få en bedre økonomisk hverdag med noen enkle grep.

Hvem kan delta?  
Alle som ønsker å få en bedre økonomi kan delta på kurset. Det er spesielt nyttig for:

 • De som har problemer med å disponere penger på en god måte.
 • De som har fått redusert inntekt eller står i fare for redusert inntekt.
 • De som har, eller står i fare for å få et gjeldsproblem.

Hva får du?  
Noen av temaene på kurset er:

 • Hvordan du setter opp et budsjett.
 • Hvordan du kan spare penger på handling, strøm, mobil, forsikring og lignende.
 • Hva du kan gjøre hvis du får gjeldsproblemer.
 • Hvilke rettigheter du har hvis du får gjeldsproblemer.

Kursdato og påmelding

Ta kontakt med Nav Tromsø for oppdatert informasjon om kursdatoer. Du trenger ingen spesiell kunnskap på forhånd for å delta. Du kan melde deg på via e-post her eller ta kontakt med din Nav-veileder.

I tillegg til økonomikurs, anbefaler vi disse sidene med tips til bedre økonomi: