Individuell plan og koordinator

Kort fortalt

  • Har du behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester? Da kan du ha rett til individuell plan og koordinator.
  • Kontakt koordinerende enhet for spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.

Koordinerende enhet jobber for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker. Vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre. 

Individuell plan skal være en hjelp til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det. Individuell plan gjør ikke at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har i framtiden og hvordan du vil oppnå disse.

Dette skal den individuelle planen beskrive:

  • Hva er viktig for deg?  
  • Hva skal til for at du oppnår dine mål? 
  • Hvem skal bistå deg, når skal det gjøres og hvordan?  

Det er du som eier planen og den skal sikre din medvirkning. Du må medvirke i arbeidet med din individuelle plan. Du må selv fortelle hva som er viktig for deg i ditt liv.

Les mer om individuell plan på helsenorge.no.

Brosjyre om individuell plan og koordinator.

Har du rett til, men ikke ønsker en skriftlig plan, kan du likevel få en koordinator. Det er en person som hjelper deg som trenger en fast kontaktperson ut mot hjelpeapparatet. Koordinatoren skal også kalle inn til møter mellom de ansvarlige tjenesteyterne når det er behov for det.

Kontakt oss i koordinerende enhet dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.

Koordinerende enhet
Telefon: 77 79 05 78
Besøksadresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø 
Postadresse: Koordinerende enhet, Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Dersom du trenger support for bruk av elektronisk individuell plan, send oss en e-post her.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.