Individuell plan og koordinator

Kort fortalt

  • Har du behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester? Da kan du ha rett til individuell plan og koordinator.
  • Kontakt koordinerende enhet for spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.

Koordinerende enhet jobber for barn, ungdom, familier, voksne og eldre med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker som krever koordinering.

Vi kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre. 

Koordinerende enhet for voksne over 23 år ligger i koordinerende helse- og omsorgskontor og for barn og unge under 23 år i ressurssenter for barn og familie.

Individuell plan skal være en hjelp til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det.

Individuell plan gjør ikke at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har i framtiden og hvordan du vil oppnå disse.

Dette skal den individuelle planen beskrive:

  • Hva er viktig for deg?  
  • Hva skal til for at du oppnår dine mål? 
  • Hvem skal bistå deg, når skal det gjøres og hvordan?  

Det er du som eier planen og den skal sikre din medvirkning. Du må medvirke i arbeidet med din individuelle plan. Du må selv fortelle hva som er viktig for deg i ditt liv.

Les mer om individuell plan på helsenorge.no.

Brosjyre om individuell plan og koordinator.

Dersom du har rett til, men ikke ønsker en skriftlig plan, kan du likevel få en koordinator.

  • Koordinatoren hjelper deg som trenger en fast kontaktperson ut mot hjelpeapparatet.
  • Koordinatoren kaller inn til møter mellom de ansvarlige tjenesteyterne når det er behov for det.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.

Koordinerende enhet for voksne over 23 år

Telefon: 77 79 05 78
Send en e-post til koordinerende team

Besøksadresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø 
Postadresse: Koordinerende enhet, Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Koordinerende enhet for barn og unge under 23 år

Ressurssenter for barn og familie

Telefon: 90 99 17 84
Send en e-post til ressurssenteret

Besøksadresse: Rådhuset, plan 2
Postadresse: Ressurssenteret, Seksjon barn og familie, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Trenger du hjelp for bruk av av elektronisk individuell plan?

Send oss en e-post her.