Trenger du noen å snakke med?

Kort fortalt

  • Hvis du sliter med din psykiske helse er det viktig at du får hjelp så tidlig som mulig.  
  • Du kan kontakte infosentralen hvis du trenger råd og assistanse til å finne hjelpen du trenger.  
  • Hvis du trenger akutt hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller legevakta på telefon 116 117

Hvis du sliter med din psykiske helse er det viktig at du får hjelp så tidlig som mulig. Fastlegen din kan undersøke din situasjon og henvise deg videre til psykolog, spesialister eller kommunens tjenester innenfor psykisk helse.

Kommunen har en rekke behandlingstilbud for deg med lette til moderate psykiske vansker. De fleste tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege for å melde deg på.

Les mer om tilbudene ved Losen lavterskelsenter.

Er du usikker på hvor du kan henvende deg, eller trenger du råd og assistanse for å finne hjelpen du trenger?

Kontakt infosentralen for psykisk helse og rus:  

Besøksadresse: Sjøgata 2, 1. etasje 
Telefon: 91 52 76 90 
Send en e-post til infosentralen. Husk at du ikke må sende oss sensitive personopplysninger, for eksempel om egen helse, på e-post.