Faste helseundersøkelser for barn 0–5 år

Kort fortalt

  • Alle familier med barn fra 0–5 år kan få konsultasjoner og kontroller i helsestasjonsprogrammet.
  • Konsultasjonene skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse hos foreldre og barn.
  • Se oversikt over temaene for konsultasjonene.

Oversikt over faste konsultasjoner

Her finner du en oversikt over alle faste konsultasjoner på helsestasjonen for barn i alderen 0–5 år, og innholdet i dem: Helsestasjon for barn 0–5 år

Våre tjenester er tilgjengelig via HelseNorge.

Her kan du lese mer om Helsestasjonstjenester hos HelseNorge.