Faste helseundersøkelser for barn 0–5 år

Kort fortalt

  • Alle familier med barn fra 0–5 år kan få konsultasjoner og kontroller i helsestasjonsprogrammet.
  • Konsultasjonene skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse hos foreldre og barn.
  • Se oversikt over temaene for konsultasjonene.

Tema: samspill og regulering, vold, overgrep og omsorgssvikt.  

Video:  

Tema: somatisk undersøkelse og samtale.

Tema: familien og foreldrerollen, vaksinasjon og EPDS-kartlegging.

Les mer om hvordan du kan bli en tryggere forelder her.

Tema: kommunikasjon, samspill og regulering, vaksinasjon.

Brosjyrer:

Tema: ernæring.

Brosjyrer:

Tema: ernæring, samspill, regulering og tannhelse, vaksinasjon.

Brosjyrer:

Tema: sosiale medier, ernæring, språk og lek.

Les mer:

Tema: somatisk undersøkelse og samtale.

Tema: ulykkesforebygging, samspill/tilknytning, oppstart i barnehage.

Brosjyrer:

Tema: språk, lek og samspill, rusmiddelbruk.

Les mer om alkohol og barn på disse nettsidene.

Tema: positiv regulering av atferd, bevegelsesutvikling, vaksinasjon.

Tema: somatisk undersøkelse og samtale.

Tema: samspill, språk, uttrykk og følelser. Kosthold og måltidsvaner. Vaksinasjon.

Tema: foreldrerollen.

Tema: språkutvikling, seksuell utvikling og atferdsregulering, skjermbruk, fysisk aktivitet.

Brosjyrer:

Tema: språkutvikling, motorisk utvikling, seksuell utvikling. Atferdsregulering og skjermbruk.  

Brosjyrer: