Utekontakten

Kort fortalt

  • Utekontakten er et gratis, frivillig tilbud for ungdom mellom 13 og 23 år.  
  • Utekontakten oppsøker ungdom der de er; eksempelvis i sentrum, på Jekta kjøpesenter, på skoler med mer.   
  • Utekontakten skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom som har det vanskelig.  
  • Du trenger ikke å søke eller bestille time for å ta kontakt med oss.

  • Du kan snakke med oss om ensomhet, venner og familie, skole, rus og vold, mobbing, psykisk helse, kropp og seksualitet, forelskelse og kjærlighet, og alle andre ting.
  • Du kan få hjelp til å søke skole, jobb, bolig, og låne telefon og PC.
  • Dersom du har behov for oppfølging over tid, får du en egen kontaktperson.  
  • Vi tilbyr hjelp i kontakt med Nav, barnevernet, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VVP), lege, kriminalomsorgen region nord dersom du ønsker det.
  • Vi tilbyr også samtale, råd og veiledning til foreldre og andre pårørende, og kan kontaktes dersom du er bekymret for barn og unge.
  • Vi har åpen stue og klatretilbud.

Følg oss:

Utekontakten jobber særlig med å tilrettelegge for tidlig innsats, identifisering av ungdommer som strever med ulike utfordringer og utforming av presise hjelpetiltak tilpasset den enkeltes behov.  

Utekontakten tilbyr også undervisning og informasjon om oppsøkende arbeid og tematikk som er aktuell for unge. Dette kan eksempelvis handle om rusproblematikk.   

Vi har taushetsplikt, og jobber alltid etter prinsippet om at ungdom har rett til å bli hørt, være informert, og til å få påvirke avgjørelser som er viktige i deres liv. Vi følger gjeldende lovverk når det gjelder opplysnings- og avvergingsplikt.

Åpen stue med matservering:  
Torsdag fra klokken 18:00 til 20:00  

Klatring:  
Tirsdag fra klokken 17:30 til 19:30  
Klokken 17:15 kan du få skyss fra Utekontaktens besøksadresse.  

Mandag til fredag fra klokken 08:30 til klokken 15:45. 

Utekontakten har også oppsøkende arbeid ute på kveldstid. Dette publiserer vi på Facebook og Snapchat.

Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 3A, 9008 Tromsø.
Telefon: 91 39 23 79 eller 99 26 63 45.  
Send en e-post til Utekontakten.