Søk om helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

  • Tromsø kommune har ett felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.
  • På denne siden kan du lese om hva du kan søke på, hvordan du søker og hvor du kan få hjelp til å søke.

Vi ønsker å legge til rette for mestring og aktivitet med:

Tilbudet gjelder for både barn og voksne.

I dokumentet under, kan du lese beskrivelser av alle tjenestene våre:

Når du fyller ut søknaden om helse- og omsorgstjenester ber vi deg om å gjøre følgende:

  • Beskriv så godt som mulig hvilke behov du har og hvilken hjelp du mener at du trenger.
  • Legg ved relevante dokumenter som viser hjelpebehovet ditt, blant annet en legeattest.
  • Skriv under på søknaden.

Det er den som søker om hjelp som må skrive under på søknaden. Hvis verge eller fullmektig skal gjøre det, må en kopi av fullmakt eller vergeoppnevning legges ved i søknaden første gang man søker om tjenester.

Her er søknadsskjemaet:

Fyll ut søknaden og send den i posten til:

Tromsø kommune  
Koordinerende helse- og omsorgskontor 
Postboks 6900  
9299 Tromsø 

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende. Basert på behovene du har beskrevet i søknaden, vurderer vi hva som passer best for deg. Du kan få en eller flere helse- og omsorgstjenester.

Koordinerende helse- og omsorgskontor gikk tidligere under navnet Tildelingskontoret.

Vi forsøker å gi deg et svar på søknaden senest fire uker etter at vi har mottatt den. Du får en skriftlig beskjed hvis behandlingen av søknaden din tar mer enn fire uker.  

Dersom du trenger flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, kan du ha rett til en individuell plan. Les mer om individuell plan og koordinator.

Servicetorget på rådhuset i Tromsø
Telefon: 77 79 00 00

Koordinerende helse- og omsorgskontor
E-post: koordinering.post@tromso.kommune.no

Åpningstid: Mandag til fredag klokken 10:00–14:00

Telefon: 77 79 05 78

Åpningstider telefon:

  • Sommertid: Fra kl. 08:00 til kl. 15:00 (15. mai–14. september)
  • Vintertid: Fra kl. 08:00 til kl. 15:45 (15. september–14. mai)

Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø