Aktiv på dagtid

Kort fortalt

 • Aktiv på Dagtid er et folkehelsetilbud i Tromsø i regi av Troms idrettskrets for deg mellom 18 og 70 år som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
 • Tilbudet er tilpasset mennesker med ulike fysiske og psykiske utfordringer.
 • Du må kunne fremvise dokumentbevis på NAV-ytelse for å kvalifisere for tilbudet.

Alle mellom 18 og 70 år som er bosatt i Tromsø og som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar ytelser som for eksempel:  

 • uføretrygd 
 • dagpenger 
 • arbeidsavklaringspenger 
 • økonomisk sosialstøtte 
 • kvalifiseringsstønad 

Du kan ikke delta hvis du er sykemeldt i en kortere periode. Du må ha et funksjonsnivå som gjør at du er i stand til å trene.  

Du får et variert aktivitetstilbud som er tilpasset dine evner og utfordringer. Blant aktivitetene du kan være med på er:  

 • vanngymnastikk i Tromsøbadet  
 • bowling 
 • trimsykkel 
 • salpuls 
 • padel  
 • tai-chi chuan 
 • volleyball  

Du finner registreringsskjema på kontoret til Aktiv på Dagtid (ApD) i Fløyahallen. Betalingen gjøres ved registrering når du får utstedt ditt deltakerkort.

Det koster 500 kroner per kalenderår for alle aktiviteter.

Du betaler når du registrerer deg hos oss. Da får du også et deltakerkort.