Opplysning, råd og veiledning

Kort fortalt

  • Alle som oppholder seg i kommunen har rett til å søke om tjenesten opplysning, råd og veiledning fra Nav.
  • Det gjelder også for de uten fast bopel i Norge og personer som oppholder seg ulovlig.   
  • Du kan få mer informasjon og hjelp til å søke ved å kontakte Nav Tromsø.

Tjenesten består av alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen, til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. Du får et veiledningstilbud som skal være hjelp til selvhjelp, hvor du selv deltar aktivt. Målet er at du skal kunne leve et selvstendig liv, og at du kan forsørge deg selv gjennom arbeid.   

Hvis ditt veiledningsbehov overgår Nav-kontorets kompetanse, skal Nav henvise deg videre til noen som har denne kompetansen.  

Du kan søke skriftlig eller muntlig, og har disse mulighetene:   

  • i publikumsmottaket hos Nav
  • på telefon 55 55 33 33

Ta kontakt med Nav Tromsø hvis du trenger mer informasjon eller hjelp til å søke. Nav vil vurdere hvilke råd- og veiledningsbehov du har. Tilbudet utformes sammen med deg og blir tilpasset dine behov. Nav fatter et vedtak på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering av ditt behov. Du kan klage på vedtaket.

Åpningstid: klokka 11:30–14:00 

Telefon: 55 55 33 33 (hverdager klokken 09:00–15:00)

Vakttelefon for kriser angående NAV kommunale tjenester:
Telefon 48 02 40 57 (betjenes hverdager kl. 09:00–15:00) 

Besøksadresse: Grønnegata 122  
Postadresse: Postboks 6070 Stakkevollan, 9290 Tromsø