Kvaløysletta sykehjem

Kvaløysletta sykehjem har 48 sykehjemsplasser, åtte av disse er avlastningsplasser.

Vi ønsker å skape et trygt hjem for våre beboere. Uteområdet vårt har utsikt til sjøen og Tromsøya, og har benker og asfalterte veier som gjør det lett å komme seg fram med rullestol.

Driften ved sykehjemmet vil videreføres i nytt bo- og velferdssenter på Kvaløya som er under planlegging for bygging i 2026.

Følg Kvaløysletta sykehjem på Facebook

Som beboer har du tilbud om frisør og fotpleier. Vi kan hjelpe deg med å bestille time.  

Sykehjemmet har en egen aktivitetsleder som organiserer aktiviteter og felles arrangementer.

Noen av våre faste aktiviteter er for eksempel:

  • avislesning hver dag  
  • formiddagskaffe hver dag 
  • andakt hver torsdag 

 

 

Kontakt oss 
Send e-post til sykehjemmet 

Enhetsleder Sigrid Moen Dybdal
Telefon: 97 10 20 25

Avdelingsleder Blåmann:
Stein Petter Antonsen
Telefon
90 41 93 39

Avdeling Blåmann:
Telefon 45 27 48 32 / 45 26 78 43

Avdelingsleder Håja:
Ann Karin Reiersen
Telefon: 47 46 26 80

Avdeling Håja:
Telefon 92 47 91 12 / 90 85 67 48

 

Besøksadresse

Blåmannsvegen 10
9100Kvaløysletta
Norge