Kvaløysletta sykehjem

Kvaløysletta sykehjem har 48 sykehjemsplasser, åtte av disse er avlastningsplasser.

Vi ønsker å skape et trygt hjem for våre beboere. Uteområdet vårt har utsikt til sjøen og Tromsøya, og har benker og asfalterte veier som gjør det lett å komme seg fram med rullestol.

Driften ved sykehjemmet vil videreføres i nytt bo- og velferdssenter på Kvaløya som er under planlegging for bygging i 2026.

Følg Kvaløysletta sykehjem på Facebook

Som beboer har du tilbud om frisør og fotpleier. Vi kan hjelpe deg med å bestille time.  

Sykehjemmet har en egen aktivitetsleder som organiserer aktiviteter og felles arrangementer.

Noen av våre faste aktiviteter er for eksempel:

  • avislesning hver dag  
  • formiddagskaffe hver dag 
  • andakt hver torsdag 

Kontakt oss 
Send e-post til sykehjemmet 

Enhetsleder Sigrid Moen Dybdal
Telefon: 97 10 20 25

Avdelingsleder Blåmann:
Stein Petter Antonsen
Telefon 90 41 93 39

Avdeling Blåmann: 
Telefon 45 27 48 32 / 45 26 78 43

Konstituert avdelingsleder Håja:
Ragnhild Listad Sveinsen
Telefon: 90 06 37 35

Avdeling Håja har to grupper: 

  • Telefon gruppe 1: 45 26 75 69
  • Telefon gruppe 2: 45 26 41 86

 

 

Besøksadresse

Blåmannsvegen 10
9100Kvaløysletta
Norge