Fastlege og legekontorer

Kort fortalt

 • Alle innbyggere som er folkeregistrert i en norsk kommune har rett til en fastlege.
 • Barn under 16 år har krav på samme fastlege som foreldre selv om legens liste er stengt. 
 • Finn informasjon om hvordan du bytter fastlege og hvor du finner legekontorene i Tromsø.

Disse har rett til fastlege:

 • Alle som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune. 
 • Asylsøkere med D-nummer og deres familie. 
 • NATO-personell med D-nummer og deres familie.

Personer med D-nummer som ikke er asylsøkere kan ikke få fastlege. Hvis du er i denne kategorien, har du likevel rett på nødvendig helsehjelp.

 • For akutte problemstillinger kontakter du Legevakta, telefon: 116 117
 • Du kan også kontakte din fastlege i hjemkommunen. Mange problemer kan løses ved hjelp av telefon- eller videokonsultasjon.
 • Trenger du legehjelp som krever oppmøte hos lege kan du kontakte Legevakta på dagtid, telefon: 116 117. De vil forsøke å hjelpe deg og finne en løsning på situasjonen.

Tromsø er også berørt av den nasjonale fastlegekrisen og sliter med å rekruttere leger.

På tross for at kommunen har vedtatt egen krisepakke for fastlegene, har kommunen fastlegehjemler som vi ikke får rekruttert lege til. Det er for tiden ingen ledige plasser på fastlegelistene i kommunen.

Vi beklager denne situasjonen.

Kommunen jobber med opprettelse av nye legekontor og håper at situasjonen endrer seg.

Logg inn på helsenorge for å finne eller bytte fastlege.

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.  

 • Brensholmen
 • Helsetjenesten i Tromsø fengsel
 • Lakselvbukt legekontor
 • Sjursnes legesenter
 • Sosialmedisinsk senter
 • Tromvik legekontor