Fallforebyggende trening for eldre

Kort fortalt

 • Styrkebølgen er et tilbud for eldre som ønsker å trene for å forebygge fall i hjemmet.
 • Tilbudet inneholder kartlegging i hjemmet, gruppetrening og undervisning.
 • Du kan søke selv, eller be din fastlege om å henvise deg.

Tilbudet passer for deg som:

 • ønsker å lære mer om hvordan du kan trene for å forebygge fall og fungere bedre i hverdagen
 • føler deg litt ustø og ønsker å få bedre balanse
 • har falt eller er i fare for fall
 • har merket en endring i funksjon etter sykdom, skade eller inaktivitet
 • opplever et endret hjelpebehov og trenger for eksempel hjemmetjeneste, hjelpemidler eller trygghetsalarm
 • ønsker å trene sammen med andre
 • ikke klarer å benytte deg av andre treningstilbud

 • fysioterapeut og ergoterapeut kartlegger hjemmet ditt med fokus på helse, funksjon, hjemmemiljø og fallforebyggende tiltak
 • du får gruppetrening ledet av fysioterapeut med fokus på styrke og balanse

Det er to ulike grupper:

 • nivå 1: uten ganghjelpemidler
 • nivå 2: med ganghjelpemidler
 • Tilbudet foregår to ganger i uka i 12 uker. Vi har sosial avslutning med kaffe og kjeks, og diskuterer temaer knyttet til fallforebygging.

Det er to måter du kan søke på:

 • få fastlegen din til å henvise deg