Helsestasjon for barn 0-5 år

Kort fortalt

Mandag til fredag: kl. 08:15–11:30 og kl. 12:15–14:30 (ved sommertid stenger vi klokken 14:00).

Adresse: Solstrandvegen 19, 9020 Tromsdalen 
Telefon: 77 60 49 70 
Send en e-post til helsestasjonen

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta 
Telefon: 77 60 48 70 
Send en e-post til helsestasjonen

Fra 1. januar 2022 er driften av helsestasjonen på Stakkevollan flyttet til Langnes helsestasjon.

Adresse: Sildrevegen 2, 9016 Tromsø 
Telefon: 77 79 18 70 
Send en e-post til helsestasjonen

Adresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget) 
Telefon: 91 17 92 30 
Send en e-post til helsestasjonen

Helsestasjonen er fra 1. januar 2022 flyttet til Langnes helsestasjon.

På Sentrum helsestasjon finner du forsterket helsestasjon. Det er et lavterskeltilbud til gravide og småbarnsfamilier med rushistorie. Tilbudet er for alle som bor i Tromsø kommune eller er i kommunen på et tidspunkt hvor de trenger helsehjelp.  

Forsterket helsestasjon hjelper til med å forebygge rusbruk som kan skade barnets helse og oppvekst. Vi har både helsesykepleier og jordmor som samarbeider med andre instanser dere trenger hjelp fra. Det gjelder for eksempel fastlegen og Nav.   

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.