Helsestasjon for barn 0-5 år

Kort fortalt

  • Helsestasjonene er et gratis tilbud for gravide, familier og barn i alderen 0-5 år. 
  • På helsestasjonene får du råd og veiledning, vaksinasjoner og helseundersøkelser. 

Les også:

Åpningstider på telefon

Mandag til fredag: kl. 08:15–11:30 og kl. 12:15–14:30 (ved sommertid stenger vi klokken 14:00).

Åpningstider for «Åpen helsestasjon»

Se under navnet på hver enkelt helsestasjon lenger ned på siden.

Adresse: Solstrandvegen 19, 9020 Tromsdalen 
Telefon: 77 60 49 70 
Send en e-post til helsestasjonen

Åpen helsestasjon: Onsdag kl. 09.00 – 11.00

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta 
Telefon: 77 60 48 70 
Send en e-post til helsestasjonen

Åpen helsestasjon: Mandag kl. 12.00 – 14.00

Driften av helsestasjonen på Stakkevollan flyttet til Langnes helsestasjon 1. januar 2022.

Adresse: Sildrevegen 2, 9016 Tromsø 
Telefon: 77 79 18 70 
Send en e-post til helsestasjonen

Åpen helsestasjon mandag kl. 12.00 – 14.00

Adresse: Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget) 
Telefon: 91 17 92 30 
Send en e-post til helsestasjonen

Åpen helsestasjon: Onsdag kl. 12.00 – 14.00

På Sentrum helsestasjon finner du forsterket helsestasjon. Det er et lavterskeltilbud til gravide og småbarnsfamilier med rushistorie. Tilbudet er for alle som bor i Tromsø kommune eller er i kommunen på et tidspunkt hvor de trenger helsehjelp.  

Forsterket helsestasjon hjelper til med å forebygge rusbruk som kan skade barnets helse og oppvekst. Vi har både helsesykepleier og jordmor som samarbeider med andre instanser dere trenger hjelp fra. Det gjelder for eksempel fastlegen og Nav.