Mentorordning for barn og unge

Kort fortalt

  • Mentorordningen skal bidra til å redusere og forebygge utenforskap blant barn og unge. 
  • Mentorer tilbyr anerkjennelse, mestring og tilhørighet gjennom positiv aktivitet.
  • Bidrar i samarbeidet mellom skole, hjem og fritid. 

Mentorene kjenner ungdomsmiljøene i Tromsø og har relevant kompetanse for å møte de utfordringene barn og unge har. I tillegg til å være mentorer jobber de fleste også på fritidsklubbene i Tromsø, noe som gjør at barn og unge ofte kjenner mentorene fra før. 

Målet med mentorarbeidet er at barn og unge skal oppleve å ha en god relasjon til en trygg, ung voksen på fritiden. Mentoren skal være en samtalepartner som bryr seg og som inkluderer barn og unge i positive aktiviteter og miljøer. Mentoren bistår med mestring av små og store deler av livet og være en viktig voksenperson for barn og unge.  

Mentorlederne samarbeider med foresatte, skole og andre hjelpeinstanser. U16 kan brukes i oppstarten av et slikt tverrfaglig samarbeid. U16 er et profesjonsfellesskap i Tromsø kommune med fokus på forebygging og reduksjon av utenforskap, rus og kriminalitet hos barn og unge.

Mentorarbeidet foregår stort sett på kveldstid og helg. Antall timer er 4 – 10 timer per uke. Mentorene er ansatt i enhet Fritid.

Målgruppen for mentor junior er barn og unge som opplever utenforskap og viser uønsket atferd på flere arenaer som skole, hjem og fritid.

Saker som blir prioritert er  

  • Bekymringer knyttet til overgangen mellom barne- og ungdomsskole.
  • Høy grad av risikofaktorer.
  • Barn og unge som viser uønsket atferd av typen vold, kriminalitet og rus  

I hver enkelt sak gjøres det individuelle vurderinger og tilpasninger.  

Målgruppen for mentorarbeidet er ungdommer som opplever utenforskap og viser uønsket atferd på flere arenaer som skole, hjem og fritid.

Ungdom som viser uønsket atferd av typen vold, kriminalitet og rus blir prioritert. I hver enkelt sak gjøres det individuelle vurderinger og tilpasninger.  

Mentor vurderes som lite aktuelt hvis utfordringene er knyttet til kun én av arenaene hjem, skole og fritid. 

Alle kan ta kontakt med mentorordningen.  

Sophie Leenderts, mentorleder
Telefon: 93 24 65 55 

Jan Sølve Sato Nordengen, mentorleder
Telefon: 97 66 97 53 

Postadresse:

Tromsø kommune 
Rådhuset 
U16/ Mentorordning 
Postboks 6900 
9299 Tromsø