Fiolvegen aktivitetshus

Kort fortalt

 • Vi tilbyr et allsidig aktivitetstilbud for personer over 18 år med utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser.
 • Alle skal gis muligheten til å oppleve trivsel, mestring og utvikling gjennom våre aktiviteter.
 • Aktivitetshuset skal være en sosial arena med møteplass og ulike aktiviteter som tur og friluftsliv, spill, film og musikk.

 • Tur- og friluftslivgruppe
 • Fysisk trening
 •  Veving
 • Søm
 • Lage tennbriketter
 • Data aktiviteter
 • Lage ID-kort, visittkort, etiketter og skilt
 • Kjørerute med internpost
 • Matlaging
 • Pedagogiske oppgaver for å opprettholde ferdigheter; regning, skriving og samfunnsorientering
 • Gjenbruk
 • Plantekasser
 • Samarbeid med nærliggende bedrifter
 • Sang og musikk
 • Puslespill og brettspill

Du må søke om å få plass hos oss.

Søknadsskjema for arbeids- og aktivitetstilbud.

Adresse: Fiolvegen 10, 9016 Tromsø 

Avdelingsleder: Else Marie Fagerli
Telefon: 99 03 44 50