Startlån og tilskudd til bolig

Kort fortalt

 • Du kan søke om startlån og tilskudd til kjøp eller refinansiering av egen bolig, dersom du ikke får boliglån i privat bank. 
 • Startlån skal hjelpe personer som har langvarige utfordringer med å finansiere egen bolig.
 • Du kan søke om tilskudd til tilpasning av bolig dersom du har nedsatt funksjonsevne.  

 • Du er i en familie med barn og trenger en passelig og stabil bolig.  
 • Du bor i en kommunal bolig.  
 • Du står i fare for å miste boligen din, men klarer å beholde den ved refinansiering.  
 • Du har en lav, men stabil og forutsigbar inntekt, men har ingen mulighet til å spare opp egenkapital.  
 • Du må klare å betjene lån over tid og fortsatt ha penger til livsopphold.  
 • Ordningen er behovsprøvd, og du kan ikke få startlån hvis du får lån i vanlig bank.

 • Du kan få støtte dersom du har nedsatt funksjonsevne.  
 • Ordningen er sterkt behovsprøvd, og bare de alle mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.  
 • Dersom husstanden har tilstrekkelig oppsparte midler eller mulighet for lån, kan søknaden avslås.
 • Tilpasningen kan gjelde både egen og leid bolig.  

Du sender inn en elektronisk søknad på husbanken.no. 

Søk om startlån og tilskudd på husbanken sin nettside.

Ta kontakt med boligkontoret dersom du har spørsmål om ordningene. Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden, kan du kontakte servicetorget på rådhuset.  

Dersom du ikke er enig i vurderingen som er gjort, kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, slik det er beskrevet i forvaltningsloven.

Klage med nødvendige vedlegg kan sendes elektronisk gjennom ditt svar på søknaden, eller sendes til boligkontoret via Tromsø kommune sitt postmottak som e-post.  

Når du klager ber vi deg om å gjøre følgende:  

 • Klagen du sender, skal være skriftlig.   
 • I klagen må du vise til hvilket vedtak du klager på.  
 • Du må også beskrive hvilke vurderinger du er uenig i. 
 • Dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av uriktige opplysninger, må du legge ved dokumentasjon på dette.  

Trenger du hjelp til å klage?

Du kan få hjelp ved servicetorget på rådhuset til å sette opp klagen.

Besøksadresse: Servicetorget rådhuset, Rådhusgata 2.
Postadresse: Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Eller send oss en e-post her.