Kommuneoverlegen i Tromsø

Kort fortalt

  • Hvis du eller noen du kjenner trenger akutt hjelp, må du kontakte fastlege, legevakta på telefon 116 117 eller 113.
  • Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver til helsetjenestene i kommunen, kommunepolitikerne og øvrig befolkning.
  • Hvis du er bekymret for at noens psykiske eller fysiske helse, og du ikke vet hvem vedkommendes fastlege er, kan du sende en bekymringsmelding om dette til koordinerende helse- og omsorgskontor.

Kommuneoverlegen har tre funksjoner:

  • kommuneoverlege 
  • kommuneoverlege for smittevern og miljørettet helsevern  
  • kommuneoverlege for sosialmedisin 

Kathrine Kristoffersen
Kommuneoverlege
Telefon: 41 55 48 34

Trond Brattland
Kommuneoverlege for smittevern og miljørettet helsevern
Telefon: 99 23 55 34

Inger Hilde Trandem
Kommuneoverlege for sosialmedisin
Telefon: 48 09 95 18

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhusgata 2
9008 Tromsø

Postadresse:
Kommuneoverlegen
Postboks 6900
9299 Tromsø