Sør-Tromsøya sykehjem

Sør-Tromsøya sykehjem er et moderne sykehjem. Vi er et åpent og aktivt hjem med mange ulike tilbud til både beboere, ansatte og nærmiljø. Sykehjemmet har 82 enerom og tre dobbeltrom.  

Vi har ni bogrupper med 7–12 beboere.  

Alle rommene er utstyrt med seng og nattbord, men beboerne og pårørende har mulighet til å innrede rommet for å gjøre det mest mulig hjemmekoselig.  

På samme plan som hovedinngangen ligger Møteplassen, et dagsenter for yngre personer med demens.  

Sør-Tromsøya sykehjem på Facebook 

Vi organiserer aktiviteter og underholdning på sykehjemmet. De ulike aktivitetene arrangeres i kantina og parkstua, noen i stuene til bogruppene og noen beboere får også tilbud alene.

Vi har flere aktiviteter hver uke, som for eksempel:

  • lesegruppe 
  • diktsamling 
  • trim 
  • bingo 
  • andakt 
  • fredagskafé 
  • sangstunder 
  • quiz 

Månedlig arrangeres det besøk av losje med servering av hjemmebakte kaker, dansekvelder med levende musikk og filmkvelder.

Pårørende kan komme på besøk når de vil, og må gjerne ta med seg beboerne hjem på besøk, på kafé, på tur, til kirken eller lignende.  

Hovedinngangen er låst etter klokken 15:45. Besøkende må ringe på ringeklokke og si hvem dem er og hvem dem skal besøke.

Kontakt oss 
Send e-post til sykehjemmet

Enhetsleder: Elisabeth Meløy
Telefon: 90 95 01 93 

Våre avdelinger 
Avdeling C1
Liljekonvall
Vakttelefon: 91 36 80 70/90 23 15 76

Tromsøpalmen 
Vakttelefon: 94 82 07 79/ 90 22 82 97

Avdeling C2
Bekkeblom
Vakttelefon: 91 54 67 32/90 23 05 19

Blåklokke 
Vakttelefon: 47 65 99 12/90 23 04 62

Avdeling B3:
Prestekrage 
Vakttelefon: 40 42 81 14/90 23 29 49 

Avdeling A3:
Geitrams 
Vakttelefon: 47 50 37 49/90 23 05 73 

Hvitveis 
Vakttelefon: 47 50 72 91/90 23 17 06 

Avdeling A4:
Gullstjerne 
Vakttelefon: 47 50 57 43/90 23 06 95 

Smørblomst 
Vakttelefon: 47 51 30 14/90 22 81 45 

Nattjenesten 
Vakttelefon natt: 47 51 38 40 

Besøksadresse

Lars Thørings veg 28
9006Tromsø
Norge