Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Kort fortalt

  • Hvis du er over 18 år og har utfordringer knyttet til bevegelse og daglig aktivitet, kan du søke om fysioterapi og ergoterapi.  
  • Du får trening, oppfølging og et tilbud som er tilpasset dine behov. 
  • Ergoterapi er gratis, mens det er egenandel på fysioterapi.

Tilbudet er for deg som er hjemmeboende med nedsatt funksjonsevne eller for deg som står i fare for å få nedsatt funksjonsevne som gjør at du trenger behandling, trening og tilrettelegging i daglige aktiviteter eller i bolig. Du må være over 18 år.

Hvis du er under 18 år, kan du få fysioterapi og ergoterapi for barn og unge.  

Fysioterapeutene kan undersøke deg og gi behandling, trening, veiledning og tilrettelegging ut fra dine behov og målsettinger. Hvis du trenger fysioterapi, tar du direkte kontakt med en fysioterapeut og bestiller time.

Du kan velge blant fysioterapeutene med kommunal avtale i Tromsø. Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre.  

Du skal i utgangspunktet bestille time selv og gå til behandling på privat institutt. Hvis du ikke er i stand til å komme deg til et behandlingssted på egenhånd, eller har behov for rehabilitering der fysioterapeuten samarbeider med andre tjenester om å nå dine mål, kan du søke om å få behandling av en kommunal fysioterapeut hjemme hos deg selv.  

Ergoterapeutene kan hjelpe med kartlegging av din funksjon og aktiviteter i dagliglivet.  De spør; hva er viktig for deg?

Ergoterapeutene kan hjelpe deg med:  

  • Trening i daglige aktiviteter slik at du kan bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.
  • Kartlegge behov og søke om hjelpemidler.
  • Opplæring dersom du har behov for det.  
  • Tilrettelegge bolig, bil og fritidsaktivitet slik at du kan delta i daglige aktiviteter og i samfunnet. 

Ergoterapeutene har også syn- og hørselskontakt.  

Ergoterapeutene kan komme hjem til deg eller du kan få tilbud i våre lokaler. 

Bassengtilbudet som foregår i helsebassenget på Tromsøbadet ledes av en fysioterapeut og passer for deg som ikke klarer å benytte deg av andre treningstilbud.

Treningen i bassenget fokuserer på styrketrening, kondisjon og bevegelighet i vann og er organisert som gruppetreninger som strekker seg over en periode på totalt 10 uker med trening én gang i uken. Slik trening kan passe bra for den som har skade, sykdom, smerter eller nedsatt funksjon som gjør at opptrening i vann er å foretrekke.

Du kan søke på tilbudet selv, eller be din fastlege om sende en henvisning.

Du kan søke om fysio- og ergoterapi ved å bruke søknadsskjemaet du finner på denne siden.

Det er ventetid på våre tjenester. Dette vil du få mer informasjon om i svaret du får på søknaden din.  

Dersom du får innvilget søknad om kommunal ergoterapi, er dette gratis. Kommunal fysioterapi er ikke lenger gratis. Her betaler du egenandel. Det kan du lese mer om her.

Dersom du utenom den kommunale ordningen bestiller time hos en fysioterapeut med driftsavtale, betaler du kun en egenandel opp til egenandelstaket for frikort.
Les mer om egenandel hos fysioterapeuter.

Ved behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale, betaler du full pris.   

Besøksadresse
Seminaret bo- og rehabiliteringssenter
Seminarbakken 1
9008 Tromsø 

Send en e-post til Seminaret bo- og rehabiliteringssenter.

Kvaløysletta fysio- og ergoterapi
Blåmannsvegen 10
9100 Kvaløysletta

Postadresse
Fysio- og ergoterapitjenesten for voksne 
Midtbyen hjemmetjeneste 
Postboks 6900 
9299 Tromsø  

Telefon: 77 75 79 00 

Avdelingsleder: Evelyn Solli Thomassen
Telefon: 46 89 61 89