Integrering og inkludering

Kort fortalt

 • Tromsø kommune ønsker å gi innvandrere større muligheter i sitt lokalsamfunn. Her finner du informasjon om ulike idrettstilbud.
 • Avdeling for kultur og idrett har ansvar for å tilrettelegge for kultur- og fritidstilbud for hele befolkningen i Tromsø kommune.

Tromsø kommune har et variert og bredt tilbud innen idrett. Idretten drives av Tromsø Idrettsråd med støtte fra Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Norges idrettsforbund (NIF). Lokale idrettslag arrangerer også mange inkluderende aktiviteter.
 

TURBO 
Turbo tilbyr gratis utlån av tur- og fritidsutstyr til deg som bor i Tromsø.

 
Bordtennis 
Tromsø Bordtennisklubb ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen.  

Tromsø Bordtennisklubb: tid, sted og kontaktinformasjon

 
Volleyball 
Ball Klubb i Tromsø (BKT) er et idrettslag som driver med volleyball.  

Dersom du er interessert i å prøve volleyball, eller å børste støv av gamle kunster, kan du ta kontakt med BKT ved Mette K. Alstad Østvik på telefon 48 22 31 61.
 
Fotball i samarbeid med Multicultural Sports Club 
Dette er et tiltak for alle voksne over 16 år som ønsker å spille fotball. Dersom du ønsker å bli med i Multicultural Sports Club, kan du ta kontakt med Irvin Kofa Junior på telefon 45 57 47 27.  
 
Lavterskel fotballtrening i regi av Tromsø IL 
Tromsø IL har opprettet fotballaktivitet for dem som bare ønsker å spille fotball for gledens skyld. Alle kvinner og menn fra 16 år og oppover er velkommen. Dersom du ønsker å være med på dette, kan du ta kontakt med Tom Høgli på telefon 93 41 53 95.

Send BKT en e-post
 
Basket 
Tromsø Storm inviterer alle barn og ungdommer som har lyst til å spille basket.

Les mer om tilbudet her.  
 
ATN Taekwondo
ATN Taekwondo jobber aktivt for å integrere og inkludere innvandrere og andre. Dersom du ønsker å forsøke deg på taekwondo, kan du ta kontakt med Ivan Tzatchev på telefon 91 62 17 26.
  

Integreringsutvalget skal arbeide for å gjøre Tromsø til et mer åpent, tolerant og inkluderende samfunn der alle kan delta og få mulighet til å bidra i lokalsamfunnet.

Les mer om Integreringsutvalget

Tromsø Global er en årlig markering der alle inviteres til å feire kulturelt mangfold i Tromsø.
 
Tromsø kommune inviterer alle flerkulturelle lag og foreninger, offentlige og private institusjoner og samfunnsborgere til å komme med ideer til program for Tromsø Global 2020.  
 
Tromsø Global arrangeres 23.–27. august 2020.  
 
Har du forslag eller spørsmål om Tromsø Global, ta kontakt med prosjektleder Nasra Ali Omar.

Tromsø kommune ønsker å gi innvandrere større muligheter i sitt lokalsamfunn. Det forutsetter et godt samspill mellom offentlig og frivillig sektor.  

Les mer om frivillighet i Tromsø.

Les om noen av organisasjonene som kommunen tidvis samarbeider tett med:

 • Kirkens Bymisjon
  Kirkens Bymisjon arbeider hver eneste dag for en bedre og mer rettferdig hverdag i norske byer. Et av deres viktige arbeidsfelt handler om flerkulturelt arbeid.  

Les mer om Kirkens Bymisjons arbeid.

 • Troms Turlag
  Troms Turlag er en frivillig organisasjon knyttet til Den Norske Turistforening, som ønsker å informere og inspirere alle til å bruke naturen som landsdelen har å by på.  

Les mer om Troms Turlag.

 • Tromsø Røde Kors
  Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge og også i Tromsø. Lokallaget har også flere tiltak som inkluderer flyktninger og innvandrere i samfunnet i og rundt Tromsø.   

Les mer om Tromsø Røde Kors.

 • Amnesty International
  Amnesty International har også lokal tilknytning til Tromsø. Én av deres mange viktige oppgaver, handler om å sikre at flyktningers og asylsøkeres rettigheter blir ivaretatt.   

Les mer om Amnesty International.

 • Redd Barna
  Redd barna i region nord engasjerer seg i alt fra innsamlingsaksjoner, kampanje- og informasjonsarbeid til asyl- og flyktningbarns rettigheter.  

Les mer om Redd Barna i region nord.

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
  SEIF er en frivillig uavhengig organisasjon med en målsetting om å hjelpe nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet, slik at de kan tilegne seg kunnskap nok til å løse egne utfordringer.  

Les mer om SEIF.

Evariste Nshimiyimana
Integreringskonsulent
Telefon: 95 03 54 18