Dagaktivitet for eldre

Kort fortalt

  • Dagsenter for hjemmeboende eldre gir tilbud som skal forebygge sosial isolasjon, ensomhet og funksjonstap av ulike årsaker.
  • Formålet med oppholdet er å hjelpe til med mestring, sosial støtte, aktivisering, ernæring og økt livskvalitet.
  • Tilbudet skal også være en avlastning for de pårørende.

Vi tilbyr meningsfulle aktiviteter tilpasset brukernes behov. Det kan være gode samtaler, minnearbeid, sang og musikk, gåturer, trim, quiz, høytlesning og mye mer.  

Vi har også fokus på observasjoner og oppfølging av sykdom i samarbeid med hjemmetjeneste og de pårørende. Det gode måltidet og aktivt tilstedeværende medarbeidere er sentrale deler av arbeidet på dagsentrene.

Kommunens fem dagsenter finner du ved Otium bo- og velferdssenter, Kvaløysletta sykehjem, Heracleum bo- og servicesenter, Laureng bo- og servicesenter og ved Mortensnes omsorgsbolig.

Søk om plass på dagsenter ved å fylle ut søknaden om helse- og omsorgstjenester. Det er ingen søknadsfrist, men det kan være ventelister på noen dagsenter.

Prisene for dagsenter finner du her.

For eldre som klarer seg selv og ønsker et sosialt aktivitetstilbud, kan Heracleum seniorsenter være et godt alternativ. Les mer om seniorsenteret her.

Avdelingsleder for dagaktivitet og forebyggende tjenester til eldre:
Elisabeth Sausjord
Telefon: 45 63 80 74

Adresse: Otium 4, 9020 Tromsdalen 
Telefon: 41 86 43 67 

Arbeidsleder Kathrine Ottesen
Telefon: 46 85 24 53

Adresse: Vestregata 15, 9008 Tromsø 
Telefon: 40 62 49 10 

Arbeidsleder Grethe Heimberg Solhaug
Telefon: 40 62 49 10

Adresse:  
Blåmannsvegen 10,  
9101 Kvaløysletta 

Konstituert arbeidsleder Vivan Wilhelmsen
Telefon: 91 62 37 99  

Adresse:
Mellomvegen 42,  
9008 Tromsø 
Telefon: 46 54 27 13 

Arbeidsleder Lene L. Svendsen
Telefon: 46 54 24 86 

Adresse:  
Ørnevegen 6,  
9015 Tromsø 
Telefon: 93 25 04 78 

Arbeidsleder Marte Fuglestad
Telefon: 93 49 32 83