Lakselvbukt bo- og servicesenter

Lakselvbukt bo- og servicesenter har seks omsorgsboliger og fire korttids- eller avlastningsplasser. Beboerne har ulike funksjonsnedsettelser eller kognitiv svikt.

I tillegg til driften av bo- og servicesenter har senteret ansvaret for hjemmetjenesten i området. Hjemmetjenesten har kontor i senteret.

  • kulturtilbud med varierende innhold
  • samarbeid med frivillige om ulike arrangement
  • møtested for frivillige lag og foreninger
  • mulighet for leie av lokaler
  • legetilbud
  • fysioterapeut etter behov

Kontakt oss 
Send e-post til senteret
Telefon 41 86 42 15

Avdelingsleder: Cathrine Rundhaug
Mobil: 95 14 48 98

Besøksadresse

Lakselvbuktlia 3
9045Lakselvbukt
Norge