Demens

Kort fortalt

 • Her finner du tjenester som kan bidra til å skape trygghet i dagliglivet for personer med demens.
 • Kontakt kommunens hukommelsesteam eller den nasjonale demenslinjen dersom du er pårørende og trenger noen å snakke med.
 • Pårørendeskolen: Kurstilbud til pårørende.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å snakke med noen, kan du kontakte kommunens hukommelsesteam. Teamet består av en demenskoordinator og en spesialsykepleier. Disse kan hjelpe deg dersom du er bekymret for noen, og/eller ønsker råd og veiledning.

Hilde Fryberg Eilertsen
Telefon: 40 03 18 10
Send e-post

Liv Oddrun Karlsen
Telefon: 90 25 86 16
Send e-post

Du kan også sende en e-post til den nasjonale demenslinjen eller ta kontakt på telefon 23 12 00 40.

Du kan sende bekymringsmelding til koordinerende helse- og omsorgskontor, eller ringe demenslinjen.

Slik sender du bekymringsmelding.

Bekymringsmelding må sendes per post til:

Tromsø kommune
Koordinerende helse- og omsorgskontor
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vi arrangerer «pårørendeskolen» for pårørende til personer med demens. Kurset inneholder både faglig undervisning og gruppesamtaler. I etterkant av skolen blir det arrangert samtalegrupper en gang i måneden.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er for deg som:

 • Er voksen pårørende til en person med demenssykdom
 • Ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden. Få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen
 • Ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon

Kurs våren 2023

Tid: Oppstart tirsdag 11. april kl. 12:00-14:00
Til sammen seks møter: 13., 18., 21., 25. og 27. april
Sted: Otium bo- og velferdssenter, Tromsdalen

Kurs høsten 2023

Onsdag 4. oktober kl. 18.00-20.00
Skjer hver onsdag kveld i til sammen seks uker.
Sted: Otium bo- og velferdssenter, Tromsdalen

Påmeldingsfrister
Vårkurset: Mandag 3. april
Høstkurset: Søndag 1. oktober

Program

 • Sykdomstilstandene, tegn, symptomer, utvikling, tilrettelegging og behandling.
 • Kommunikasjon og miljøarbeid.
 • Pårørende sine opplevelser.
 • Tilrettelegging av hverdagen - hjelpemidler.
 • Pasient og pårørendes rettigheter når demenssykdom rammer.
 • «Sorgen og gleden de vandrer til hope» - tanker om sorg og omsorg.

Det tas forbehold om endringer i programmet. Forelesere vil bli kunngjort ved oppstart.
Etter undervisningen blir det erfaringsutveksling i mindre grupper.

Gi beskjed om du har behov for avlastning til den demenssyke mens kurset pågår.

Pris: Kurset er gratis. Enkel servering.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen på e-post eller telefon 40 03 18 10.

En framtidsfullmakt gir deg muligheten til å bestemme at noen du stoler på kan ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Et slikt dokument kan være til god hjelp både for pårørende og den som er rammet av demens, eller annen alvorlig sykdom som gjør at man trenger hjelp.

Les mer om hvordan du kan lage en framtidsfullmakt på nettsiden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.