Demens

Kort fortalt

 • Her finner du tjenester som kan bidra til å skape trygghet i dagliglivet for personer med demens.
 • Kontakt kommunens hukommelsesteam eller den nasjonale demenslinjen dersom du er pårørende og trenger noen å snakke med.
 • Pårørendeskolen: Kurstilbud til pårørende.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å snakke med noen, kan du kontakte kommunens hukommelsesteam. Teamet består av flere spesialsykepleiere. Disse kan hjelpe deg dersom du er bekymret for noen, og/eller ønsker råd og veiledning.

Du kan også sende en e-post til den nasjonale demenslinjen eller ta kontakt med dem på telefon 23 12 00 40.

Du kan sende bekymringsmelding til koordinerende helse- og omsorgskontor, eller ringe demenslinjen.

Slik sender du bekymringsmelding.

Bekymringsmelding må sendes per post til:

Tromsø kommune
Koordinerende helse- og omsorgskontor
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vi arrangerer «pårørendeskolen» for pårørende til personer med demens. Kurset inneholder både faglig undervisning og gruppesamtaler. I etterkant av skolen blir det arrangert samtalegrupper en gang i måneden.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er for deg som:

 • Er voksen pårørende til en person med demenssykdom
 • Ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden. Få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen
 • Ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon

Kurs våren 2024

Oppstart: Mandag 04.03.24
Varighet: Til sammen 6 møter: 04.03, 05.03, 12.03,
14.03, 19.03 og 21.03
Tid: Kl. 12:00–14:00
Sted: Otium bo- og velferdssenter, Tromsdalen

Kurs høsten 2024

Oppstart: Onsdag 02.10
Varighet: Hver onsdag kveld i til sammen seks uker,
siste møte er 06.11
Tid: Kl. 18:00–20:00
Sted: Otium bo- og velferdssenter, Tromsdalen

Gi beskjed om du har behov for avlastning til den demenssyke
mens kurset pågår.

Egenandel: Kurset er gratis.
Enkel servering.

Program

 • Demens. Sykdomstilstandene, tegn/symptomer, utvikling og behandling/tilrettelegging
 • Kommunikasjon og miljøarbeid
 • Pårørende sine opplevelser
 • Tilrettelegging av hverdagen – hjelpemidler
 • Pasient og pårørendes rettigheter når demenssykdom rammer
 • "Sorgen og gleden de vandrer til hope” – tanker om sorg og omsorg

Det tas forbehold om endringer i programmet.
Forelesere vil bli kunngjort ved oppstart.
Etter undervisningen blir det erfaringsutveksling
i mindre grupper.

Påmelding

Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator
Mobiltelefon: 40 03 18 10
E-post: hilde.fryberg.eilertsen@tromso.kommune.no

En framtidsfullmakt gir deg muligheten til å bestemme at noen du stoler på kan ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Et slikt dokument kan være til god hjelp både for pårørende og den som er rammet av demens, eller annen alvorlig sykdom som gjør at man trenger hjelp.

Les mer om hvordan du kan lage en framtidsfullmakt på nettsiden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.