Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne

Kort fortalt

  • Vi har ulike boligtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Alle boligtjenestene som tilbys er individuelt tilpasset den enkelte bruker.   
  • I omsorgsboligene får bruker praktisk bistand og helsehjelp.  

Botilbudet gis til personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kan være nedsettelser som kan påvirke både det fysiske, mentale, intellektuelle eller sensoriske. Personer med ulike funksjonsnedsettelser har ofte behov for bistand til dagliglivets gjøremål og deltakelse i samfunnet.

Les mer om nedsatt funksjonsevne.

Avlastningen
Adresse: Sommerlystvegen 15, 9008 Tromsø
Avdelingsleder: Lisbeth Nygård Dalelv, telefon 90 83 97 62
Vakttelefon: 47 45 07 90

Fergevegen
Adresse: Fergevegen 4, 9020 Tromsdalen
Avdelingsleder: Monica Tangstad, telefon 97 49 39 20
Vakttelefon: 48 86 79 82

Kveldrovegen
Adresse: Røstbakken 5F, 9007 Tromsø
Avdelingsleder: Gøril Tobiassen Nilsen, telefon 92 61 59 30
Vakttelefon: 97 74 95 79

Sommereng
Adresse: Nansenvegen 89, 9007 Tromsø
Avdelingsleder: Tonje Karlsen, telefon 40 01 68 64
Vakttelefon: 90 61 23 31

Fløya
Adresse: Jadevegen 55, 9022 Krokelvdalen
Avdelingsleder: Aud Bergheim, telefon 95 18 90 05
Vakttelefon: 97 48 32 63

Avdeling Finnvik 
Vakttelefon: 99 45 06 10 
Adresse: Aldorvegen 11, 9103 Kvaløya 

Avdeling Hvalrossvegen  
Vakttelefon: 47 71 96 02 

Avdeling Nisevegen 
Adresse: Nisevegen 16B, 9100 Kvaløysletta 
Vakttelefon: 91 80 95 29 

Avdeling Ryllikvegen 
Adresse: Ryllikvegen 9, 9102 Kvaløysletta 
Vakttelefon: 90 82 14 13 

Avdeling Storvollen 
Adresse: Storelvbakken 29, 9104 Kvaløysletta 
Vakttelefon: 40 03 64 74 

Miljøtjenesten
Besøksadresse: Stakkevollvegen
Vakttelefon: 95 36 52 24

Avdeling Blåmann 
Adresse: Gimlevegen 66, 9019 Tromsø  
Vakttelefon: 91 76 46 20  

Avdeling Tind 
Adresse: Gimlevegen 64, 9019 Tromsø  
Vakttelefon: 91 70 89 67  

Selnes avlastningsbolig 
Adresse: Nisevegen 54, 9100 Kvaløysletta
Vakttelefon: 95 40 76 23  

Ishavsvegen 67 
Adresse: Ishavsvegen 67, 9010 Tromsø  
Vakttelefon: 91 91 48 99  

Trudvang barnebolig 
Adresse: Gimlevegen 62A  
Vakttelefon: 95 01 27 98 

Avdeling Vest 
Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø  
Vakttelefon: 40 43 32 67  

Avdeling Øst 
Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø  
Vakttelefon: 97 58 51 35  

Avdeling Lundefuglen 
Adresse: Lundefuglvegen 10, 9015 Tromsø  
Vakttelefon: 48 86 86 35  

Omsorgstjenesten Sørøya og fastlandet

Enhetsleder Trond Strøm
Telefon: 91 35 57 89
E-post

Postadresse:

Omsorgstjenesten Sørøya og fastlandet
Postboks 1277
9263 Tromsø

Besøksadresse: Hjalmar Johansens gate 23, 2 et. 9007 Tromsø

Omsorgstjenesten Kvaløya 

Enhetsleder Nina Olaisen 
Telefon: 48 21 22 76 

Omsorgstjenesten Langnes  

Enhetsleder Stian Følstad
Telefon: 41 52 18 89