Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

  • Tromsø kommune skal gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester med fokus på egenmestring av helsesvikt og funksjonsnedsettelser.  
  • Finn informasjon om hvordan du går fram for å klage, og hvor du kan få hjelp.

Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket vi har sendt som svar på søknaden din, for eksempel hvis du har fått avslag. Måten klagen blir behandlet på er bestemt av forvaltningsloven. Hvis du ønsker å klage på vedtaket, skriver du et brev til koordinerende helse- og omsorgskontor. I brevet skriver du hva du ønsker å klage på. Klagen behandles innen tre uker.  

Koordinerende helse- og omsorgskontor vil gå igjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om det bør endres. Hvis vi ikke endrer vedtaket, sender vi klagen din videre til Fylkesmannen for en endelig beslutning.

Du kan også klage hvis du er misfornøyd med tjenesten du mottar. Da skriver du et brev til enhetslederen for tjenesten du klager på, for eksempel sykehjem eller hjemmetjeneste. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker en endring på. Du kan gjerne sette kommuneoverlegen på kopi. Det hender at kommuneoverlegen bistår lederen ved klager. Enhetslederen vil undersøke saken, invitere deg til et møte og til slutt gi deg et skriftlig svar.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret, kan du sende en klage til Fylkesmannen. Dersom noen avdekker feil basert på din klage, vil Fylkesmannen kreve at feilene blir rettet.  

Du kan ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark her.

Dersom du trenger hjelp til å klage kan de ansatte i tjenesten hjelpe deg.

Du kan også kontakte pasient- og brukerombudet i Troms. Der kan du få hjelp til å vurdere saken din og gi råd og veiledning.

Les mer om hva pasient- og brukerombudet kan bistå deg med.

En rekke pasient- og brukerorganisasjoner gir også veiledning og hjelp med klageformulering.

Se felleskatalogen for oversikt over pasientorganisasjoner.

Tromsø kommune ved koordinerende helse- og omsorgskontor.

  • Telefon: 77 79 05 78
  • Send oss en e-post
  • Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
  • Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø
  • Åpningstid: Mandag til fredag klokken 10:00–14:00. 

Ved dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle Statens helsetilsyn dersom hendelsen har sammenheng med helsehjelpen og utfallet er utenfor påregnelig risiko. Nærmeste pårørende, brukere og pasienter har også rett til å varsle slike hendelser.

Varslingsordningen gjelder også dersom en pasient eller bruker skader en annen.