Psykisk helse for barn og unge

Kort fortalt

  • Alle barn og unge kan få oppfølging ved psykiske helseplager.  
  • Hvis du trenger akutt hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller legevakta på telefon 116 117. 
  • Alarmtelefonen for barn og unge er gratis. Ring telefon 116 111.  

Det er viktig å snakke med noen hvis man har det vanskelig. Kommunen har flere tjenester som barn og ungdom kan kontakte: 

  • Skolehelsetjenesten: Det er en gratis tjeneste som er tilgjengelig på skolen. Barn og unge kan komme til helsesykepleieren på skolen uten avtale for å snakke.
  • Helsestasjon for ungdom: Et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år. Her kan du få hjelp fra helsesykepleier, lege og psykolog.
  • Utekontakten: Et gratistilbud med åpen stue, sosiale aktiviteter og tilbud om egen kontaktperson du kan snakke med.
  • Lavterskelteamet: Et tilbud om rask hjelp til barn og unge uten behov for henvisning.
  • Fastlegen: Kan gi deg behandling eller henvise deg videre til den hjelpen du trenger.
  • Psykhjelpen: Psykologtjeneste for barn, ungdom og gravide.
  • Ung arena Headspace: Et samtaletilbud for unge mellom 12 og 25 år, med mulighet til å snakke om hva som helst. Målet er at unge skal få hjelp før problemer vokser seg så store at de blir vanskelige å håndtere.

Send en e-post til Ressurssenteret

Telefon: 90 99 17 84