Tromsø friby

Kort fortalt

  • Tromsø kommune er en friby. Det betyr at vi tilbyr opphold til forfattere og journalister som blir forfulgt i sitt hjemland for sine ytringer.
  • Biblioteket har ansvaret for ordningen på vegne av kommunen.

Tromsø kommune ble friby for forfulgte forfattere i 2005 da byen ble medlem av organisasjonen ICORN – International Cities of Refuge Network. ICORN er et nettverk av byer i mange land i verden som verdsetter og engasjerer seg for ytringsfriheten.

Forfattere har stadig vært målgruppe for politisk motiverte trusler og forfølgelse. ICORN bidrar til at forfatterstemmer ikke blir stumme. Fribyene fokuserer i alminnelighet på én forfatter av gangen. Byene gir gjesteforfatterne et trygt sted å bo og økonomisk trygghet i to år. I Norge får fribyforfatterne også flyktningstatus med rett til bolig, lønn og introduksjonsprogram og kan fortsette oppholdet i landet etter gjesteforfatter-perioden.

Fribyordningen administreres av Tromsø bibliotek og byarkiv. Organisasjonen ICORN har internasjonalt hovedkontor i Stavanger.

Les mer om ordningen på ICORNs hjemmeside