Kurs- og veiledningstilbud ved Losen lavterskelsenter

Kort fortalt

 • Losen lavterskelsenter tilbyr flere kurs, veilednings- og samtaletilbud innen psykisk helse og/eller rus for deg over 18 år.
 • De fleste tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege.
 • Trenger du øyeblikkelig hjelp? Ring nødnummeret 113 eller legevakten på 116 117. Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helse på 116 123. Alle numrene er døgnåpne.
 • Tilbudet passer for deg som er over 18 år, bosatt i Tromsø kommune, og har lettere vansker relatert til psykisk helse og/eller rus.  
 • Det passer best til deg som har relativt nyoppståtte plager, og som ikke har gått i behandling i psykisk helsevern den senere tid, men vi tar imot personer med tyngre rusmisbruk også.
 • Det er et korttidstilbud, hvor målet er at vanskene ikke utvikler seg videre. Arbeidsmetoden vil være lite egnet for deg med alvorlige psykiske lidelser, rusutfordringer, eller deg som står i akutte kriser.
 • Pårørendetilbudene passer for alle som står nær personer over 18 år med psykisk helse- og/eller rusutfordringer.

Losen lavterskelsenter

Besøksadresse: Sjøgata 2, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø
Telefon: 91 52 76 90 
Telefon er betjent mandag til fredag klokken 09:00–15:00 alle hverdager.
Send e-post til Losen lavterskelsenter

Infosentralen

Åpningstider: Mandag til fredag klokken 09:00-15:00
Send e-post til infosentralen

Losen lavterskelsenter finner du også på Facebook

Opplever du at cannabis har fått for stor plass i livet ditt? Har du drømmer for framtiden, men har merket at cannabisen står i veien for dine planer? Vi tilbyr informasjon og individuell behandling ved bruk av cannabis.  

Har ditt rusmiddelbruk begynt å gå utover jobb, familie eller hverdagen? Losen lavterskelsenter tilbyr kartlegging og videre samtaler med utgangspunkt i dine ønsker og behov for endring. Vi har henvisningsrett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og kan henvise til poliklinisk behandling eller døgnbehandling ved behov eller ønske om det.  

Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familie eller andre for vold når du er sint? Sinne er en normal følelse, og alle kan føle at de blir sinte av og til. Dersom du opplever at du ikke klarer å kontrollere temperamentet ditt, eller at sinnet skaper frykt og uforutsigbarhet for deg selv eller de rundt deg, bør du søke hjelp for det.  

På Losen lavterskelsenter kan du få hjelp til å bryte destruktive reaksjons- og handlingsmønstre. Behandlingen består av samtaler og systematisk arbeid som hjelper deg å innarbeide nye reaksjonsmåter.  

Tilbudet er åpent for alle, med eller uten rusutfordringer.

Vi tilbyr individuelle samtaler til pårørende som har behov for råd og veiledning. Du vil få samtaler, informasjon og veiledning om hvordan du kan ivareta deg selv som pårørende. Som pårørende kan du stå i en rekke utfordringer og belastninger. Det å ha noen å snakke med om din situasjon, og få hjelp til tankesortering og mestringsstrategier, kan være god støtte for mange pårørende.

Vi gir pårørendesamtaler i en avgrenset periode. Losen lavterskelsenter kan også henvise pårørende til spesialisthelsetjenesten eller andre instanser ved behov.

KIB er et kognitivt basert kurs for voksne som er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeid og privatliv. Hva som oppleves som en belastning er individuelt. Kurset vil hjelpe deg som opplever belastning å utvikle mer fleksible og passende mestringsstrategier.

 Å stå i belastning over tid kan gi stressreaksjoner. Disse reaksjonene kan være:

 • Emosjonelle: Fravær av humor, glede, engstelse, uro, irritabilitet og nedstemthet.
 • Fysiske: Uro, mindre energi, mer sliten, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer.
 • Kognitive: Bekymringstanker, sviktende hukommelse, vansker med konsentrasjon, tanker om egne mangler, håpløshet og pessimisme.

Dette kurset er basert på forståelse av sammenhenger mellom belastning, mestring og stress. Vi jobber med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes teori og metode fra kognitiv atferdsterapi, og øvelser er en viktig del av kurset.

Kursets innhold er totalt ni samlinger. De første åtte samlingene er kurs og har en varighet på 2,5 time hver gang. Den siste samlingen er et oppfølgingsmøte og har en varighet på 1,5 time. Vi holder individuelle forsamtaler med deltakerne i forkant av kursoppstart. Kurset kan ha maks tolv deltakere.

Losen lavterskelsenter arrangerer hver måned kurs for personer som står nær noen med psykisk helse- eller rusutfordringer.

Kurset vil ta for seg temaene:

 • Jeg pårørende?  
 • I møte med den som er syk – kunnskap, grenser og dialog.
 • I møte med hjelpeapparatet – pårørende innehar viktig kunnskap.
 • I møte med meg selv – overbelastning og mestring/ verktøy du kan ta i bruk.  

Kurset gir deg som pårørende råd og veiledning med fokus på egenomsorg og økt mestring. Du vil også få informasjon om tilgjengelig hjelp for pårørende som er tilknyttet Tromsø.

Kurset holdes i lokalene i Sjøgata 2 i 1. etasje. Det varer i 2,5 timer. Det er gratis og krever ingen påmelding.

Rask rushjelp gir veiledet selvhjelp ved bruk av selvhjelpsprogram på nett, deriblant program utviklet av psykolog Magnus Nordmo. Selvhjelpsprogrammene er egnet for deg med depresjon, sosial angst, panikkangst og søvnvansker i kombinasjon med rusutfordringer. Du vil få samtaler og veiledning underveis i behandlingen.

Det vil komme et nytt påmeldingsskjema på disse sidene. Inntil videre ber vi deg ta kontakt med oss på telefon eller e-post (ikke send sensitive opplysninger). Se «Kontakt oss» over.

Du blir kontaktet på telefon innen to uker for å gjennomføre en kartleggingssamtale. Sammen finner dere det beste tilbudet for deg.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.