Kurs- og veiledningstilbud ved Losen lavterskelsenter

Kort fortalt

 • Losen lavterskelsenter tilbyr flere kurs, veilednings- og samtaletilbud innen psykisk helse og/eller rus for deg over 18 år.
 • De fleste tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege.
 • Trenger du øyeblikkelig hjelp? Ring nødnummeret 113 eller legevakten på 116 117. Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helse på 116 123. Alle numrene er døgnåpne.
 • Tilbudet passer for deg som er over 18 år, bosatt i Tromsø kommune, og har lettere vansker relatert til psykisk helse og/eller rus.  
 • Det passer best til deg som har relativt nyoppståtte plager, og som ikke har gått i behandling i psykisk helsevern den senere tid, men vi tar imot personer med tyngre rusmisbruk også.
 • Det er et korttidstilbud, hvor målet er at vanskene ikke utvikler seg videre. Arbeidsmetoden vil være lite egnet for deg med alvorlige psykiske lidelser, rusutfordringer, eller deg som står i akutte kriser.
 • Pårørendetilbudene passer for alle som står nær personer over 18 år med psykisk helse- og/eller rusutfordringer.

Losen lavterskelsenter

Besøksadresse: Sjøgata 2, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø
Telefon: 91 52 76 90 
Telefon er betjent mandag til fredag klokken 09:00–22:00 alle hverdager og er døgnåpen i helgene.
Send e-post til Losen lavterskelsenter

Infosentralen

Åpningstider: Mandag til fredag klokken 09:00-15:00
Send e-post til infosentralen

Losen lavterskelsenter finner du også på Facebook

Formålet med kurset å gi større innsikt i eget hverdagsstress, og hvordan du kan håndtere det. Kurset er laget som et samarbeid mellom Losen lavterskelsenter ved Tromsø kommune og Institutt for Psykologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Kurset trenger ingen påmelding og det er gratis.

Her kan du ta det digitale stressmestringskurset.

Opplever du at cannabis har fått for stor plass i livet ditt? Har du drømmer for framtiden, men har merket at cannabisen står i veien for dine planer? Vi tilbyr informasjon og individuell behandling ved bruk av cannabis.  

Har ditt rusmiddelbruk begynt å gå utover jobb, familie eller hverdagen? Losen lavterskelsenter tilbyr kartlegging og videre samtaler med utgangspunkt i dine ønsker og behov for endring. Vi har henvisningsrett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og kan henvise til poliklinisk behandling eller døgnbehandling ved behov eller ønske om det.  

Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familie eller andre for vold når du er sint? Sinne er en normal følelse, og alle kan føle at de blir sinte av og til. Dersom du opplever at du ikke klarer å kontrollere temperamentet ditt, eller at sinnet skaper frykt og uforutsigbarhet for deg selv eller de rundt deg, bør du søke hjelp for det.  

På Losen lavterskelsenter kan du få hjelp til å bryte destruktive reaksjons- og handlingsmønstre. Behandlingen består av samtaler og systematisk arbeid som hjelper deg å innarbeide nye reaksjonsmåter.  

Tilbudet er åpent for alle, med eller uten rusutfordringer.

Vi tilbyr individuelle samtaler til pårørende som har behov for råd og veiledning. Du vil få samtaler, informasjon og veiledning om hvordan du kan ivareta deg selv som pårørende. Som pårørende kan du stå i en rekke utfordringer og belastninger. Det å ha noen å snakke med om din situasjon, og få hjelp til tankesortering og mestringsstrategier, kan være god støtte for mange pårørende.

Vi gir pårørendesamtaler i en avgrenset periode. Losen lavterskelsenter kan også henvise pårørende til spesialisthelsetjenesten eller andre instanser ved behov.

KIB er et kognitivt basert kurs for voksne som er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeid og privatliv. Hva som oppleves som en belastning er individuelt. Kurset vil hjelpe deg som opplever belastning å utvikle mer fleksible og passende mestringsstrategier.

 Å stå i belastning over tid kan gi stressreaksjoner. Disse reaksjonene kan være:

 • Emosjonelle: Fravær av humor, glede, engstelse, uro, irritabilitet og nedstemthet.
 • Fysiske: Uro, mindre energi, mer sliten, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer.
 • Kognitive: Bekymringstanker, sviktende hukommelse, vansker med konsentrasjon, tanker om egne mangler, håpløshet og pessimisme.

Dette kurset er basert på forståelse av sammenhenger mellom belastning, mestring og stress. Vi jobber med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes teori og metode fra kognitiv atferdsterapi, og øvelser er en viktig del av kurset.

Kursets innhold er totalt ni samlinger. De første åtte samlingene er kurs og har en varighet på 2,5 time hver gang. Den siste samlingen er et oppfølgingsmøte og har en varighet på 1,5 time. Vi holder individuelle forsamtaler med deltakerne i forkant av kursoppstart. Kurset kan ha maks tolv deltakere.

Dette kurset er rettet mot deg som har eller har hatt symptomer på mild til moderat depresjon. Du vil få grunnleggende kunnskap om hvordan depresjon påvirker deg. Du vil også få innsikt og utprøving i hva du selv kan gjøre for å mestre plagene, og en plan for å unngå tilbakefall.

Kurset tar i bruk et nettbasert selvhjelpsprogram som også kan benyttes etter kurset. Forskning viser at denne typen behandling for depresjon i grupper gir gode resultater, og at det å delta i gruppe har en positiv effekt. Som deltaker må du være innstilt på og motivert for å jobbe aktivt med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

 • Kurset går på tirsdager og fredager klokken 09:00–11:00.
 • Lengden er på to timer over syv samlinger, og varer i tre og en halv uke.
 • Kurssted er Sjøgata 2 i 1. etasje.  
 • Tilbudet er gratis.

Losen lavterskelsenter arrangerer hver måned kurs for personer som står nær noen med psykisk helse- eller rusutfordringer.

Kurset vil ta for seg temaene:

 • Jeg pårørende?  
 • I møte med den som er syk – kunnskap, grenser og dialog.
 • I møte med hjelpeapparatet – pårørende innehar viktig kunnskap.
 • I møte med meg selv – overbelastning og mestring/ verktøy du kan ta i bruk.  

Kurset gir deg som pårørende råd og veiledning med fokus på egenomsorg og økt mestring. Du vil også få informasjon om tilgjengelig hjelp for pårørende som er tilknyttet Tromsø.

Kurset holdes i lokalene i Sjøgata 2 i 1. etasje. Det varer i 2,5 timer. Det er gratis og krever ingen påmelding.

Kurset har som mål å gi deg en innføring i kognitiv terapi som metode for selvhjelp. Du får en kort innføring i konkrete strategier og verktøy, og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handling og følelser. Slik kan du bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske vansker.

 • Kurset går annenhver onsdag fra klokken 13:00–15:00.
 • Kurssted er Sjøgata 2 i 1. etasje.  
 • Tilbudet er gratis.

Er det vanskelig å si noe høyt i møter eller grupper? Gruer du deg til å lunsje med andre? Er det ubehagelig med småprat når du treffer bekjente? Er det vanskelig å dele din mening med andre? Hvis slike situasjoner skaper ubehag eller angst, kan dette kurset være noe for deg.

Du vil få kunnskap om hva sosial angst er, og verktøy for å håndtere utfordringene. Sammen med terapeut lager du behandlingsmål som du fokuserer på gjennom kurset. Vi tar i bruk et nettbasert selvhjelpsprogram som du også kan bruke etter at kurset er ferdig. Kurset har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og mange forteller om en bedre hverdag.

 • Kurset går på torsdager klokken 13:00–15:15. 
 • Lengden er på 2,15 timer i uken over seks samlinger.  
 • Kurssted er Sjøgata 2 i 1. etasje.
 • Tilbudet er gratis.  

Losen lavterskelsenter tilbyr behandling i form av en metode kalt veiledet selvhjelp. Det betyr at du jobber med egen problematikk gjennom bruk av et nettbasert selvhjelpsprogram, samtidig som du jevnlig følges opp av en kognitiv terapeut på telefon i en gitt periode. Det innebærer at du sammen med en terapeut identifiserer dine problemer og utfordringer, og at du jobber målrettet med disse ved hjelp av et nettbasert selvhjelpsprogram.

Behandlingsforløpet følges opp av en kognitiv terapeut over telefon, videosamtaler og kontorsamtaler. Målet med programmet er at personen selv skal bli sin egen terapeut, ved å tilegne seg nyttige verktøy og mestringsstrategier.

Vi tilbyr veiledet selvhjelp innen temaene:

 • depresjon
 • angst
 • bekymring
 • stress
 • søvnvansker

Rask rushjelp gir veiledet selvhjelp ved bruk av selvhjelpsprogram på nett, deriblant program utviklet av psykolog Magnus Nordmo. Selvhjelpsprogrammene er egnet for deg med depresjon, sosial angst, panikkangst og søvnvansker i kombinasjon med rusutfordringer. Du vil få samtaler og veiledning underveis i behandlingen.

Det vil komme et nytt påmeldingsskjema på disse sidene. Inntil videre ber vi deg ta kontakt med oss på telefon eller e-post (ikke send sensitive opplysninger). Se «Kontakt oss» over.

Du blir kontaktet på telefon innen to uker for å gjennomføre en kartleggingssamtale. Sammen finner dere det beste tilbudet for deg.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.